UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

Mio nam poinformowa, e firma ZPHU "Zet-Be" z Czerniejewa producent cukierków "krówka" zosta nominowany do dwóch konkursów odbywajcyh si podczas tegorocznego VIII Festiwalu Smaku w Grucznie.

Pierwszy konkurs to "Smak Roku" - przyznany tytu jest gwarancj dla konsumentów, e potrawa lub produkt spoywczy posiada wyjtkowe walory smakowe i spenia warunki zdrowej ywnoci. Drugi konkurs to "róda zmian" - jego cel to docenienie dziaa, które przyczyniaj si do pozytywnych przeksztace oblicza szeroko rozumianego polskiego rynku spoywczego, takich jak zmiana praw dotyczcych produkcji czy dystrybucji, wypracowanie i promowanie dobrych praktyk, zmiana  przyzwyczaje kulinarnych czy wzrost wiadomoci konsumentów.

Firma ZPHU "Zet Be" z Czerniejewa powstaa w roku 1992 i od pocztku dziaalnoci jej produktem jest cukierek "KRÓWKA". Wacicielem firmy jest Pan Zbigniew Burchardt. Tradycyjny smak, stara receptura i technologia, wykonywanie cakowicie rcznie wycznie z naturalnych, najwyszej jakoci polskich surowców, bez uycia sztucznych dodatków, pozwalaj odtworzy smak "tradycyjnej polskiej krówki" krówki z dziecistwa. "KRÓWKA" Zet Be dostpna jest w 3 smakach: mlecznym, waniliowym, kakaowym i w okresie Boego Narodzenia – piernikowym.
Dziaalno firmy zawsze bya proekologiczna. W swojej dziaalnoci przestrzega zasad GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) i GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej), co skada si na pene przestrzeganie zasad HACCP. W surowce do produkcji zaopatruje si w firmach, które posiadaj certyfikaty wymagane w swoich branach (s to midzy innymi ISO, PCA, HACCP) i kadorazowo jako dostarczanych surowców potwierdzaj doczonym atestem. W procesie technologicznym wykorzystuje energi elektryczn co pozwala na funkcjonowanie zakadu wród zabudowy mieszkalnej, bez emisji zanieczyszcze. Pozostae procesy produkcyjne, zgodnie z zaoeniem tradycyjnej produkcji, wykonywane s rcznie (krojenie, zawijanie, pakowanie) co nie wie si z dodatkowym wprowadzaniem energochonnych urzdze. Równie opakowania produktów (papierki i kartony) s w peni nadajce si do recyklingu. Jednym z zamierze firmy jest prowadzenie produkcji zachowujcej zasady wspóistnienia przemysu i ekologii.  
Potwierdzeniem wysokich walorów wyrobów jest fakt przyznania im wielu wyrónie np.: certyfikatów "Dobre bo Polskie" – w 2002 r., "Najlepsze w Polsce" – w 2007 r. wraz ze statuetk Hipolita Cegielskiego, Ora Przedsibiorczoci w 2002 r. w kategorii "Produkcja" oraz Certyfikatu Jakoci w edycji konkursu "Orze Powiatu Gnienieskiego dla Przedsibiorczoci 2005-2007". Nagrody te s dla waciciela tym cenniejsze, e zostay przyznane dziki gosom oddanym przez najwaniejszych odbiorców – konsumentów. www.zet-be.pl