UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Jak ten czas szybko biegnie! Ju od siedmiu lat mieszkacy naszego regionu mog korzysta z bogatego asortymentu Targów Wiejskich Produktu Lokalnego i Tradycyjnego organizowanych przez Stowarzyszenie wiatowid. - Targi tak gboko wpisay si ju w ycie lokalnej spoecznoci, e gdyby nie zostay zorganizowane to zapewne spotkaoby si to z duym protestem spoecznym – uwaa Katarzyna Jórga, dyrektor biura Stowarzyszenia wiatowid. Najbliszy Targ ju 27 lipca w Gnienie podczas Koronacji Królewskiej.

            W biecym roku odbyo si ju osiem edycji Targów Wiejskich. Ostatni – 7 lipca – podczas ywego Skansenu w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. I po raz kolejny Targ Wiejski przycign tysice mieszkaców Wielkopolski, ale te Kujaw i Pauk. Wielu przybyych podkrela, e przyjechali tylko i wycznie na Targ Wiejski, poniewa produkty które mona na Targu kupi s jedyne i niepowtarzalne.

            - Targ Wiejski Produktu Lokalnego i Regionalnego to jedno ze standardowych przedsiwzi Stowarzyszenia wiatowid. Targi Wiejskie to oddolny pomys mieszkaców, by co w takiej formie zorganizowa, a e pomys okaza si strzaem w dziesitk, to ju siódmy rok jest realizowany – podkrela Katarzyna Jórga, dyrektor biura Stowarzyszenia wiatowid. - Targi Wiejskie to zdrowa ywno - ywno której nie kupimy w supermarkecie, ale Targi to równie rkodzieo ludowe wytwarzane z prawdziw pasj i sercem – dodaje.


Smak, zapach i…

            Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, oddzia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w niedziel, 7 lipca ttni yciem, a wszystko za spraw Targu Wiejskiego.

            W trakcie tej imprezy przybywajcy z rónych stron naszego regionu mogli praktycznie kupi to wszystko, co daje polska wie. Byy wic kurze jajka, ogromne wiejskie bochny chleba i oczywicie rónego rodzaju przetwory swojej roboty. Dugie kolejki stay równie przy stoisku z przepysznymi wypiekami pani Moniki. Nie brakowao wyrobów z miodu a take bogactwa wiejskich sadów i ogródków (m.in. czerenie, jabka, ogórki). Nie mogo take zabrakn rcznie haftowanych serwet i obrusów. Bya te rcznie wykonywana biuteria i stoisko z lawend, które cieszyo si sporym zainteresowaniem. Na targu byy równie kosze z wikliny, czy te rkodziea w postaci dequpage. Jak zawsze na Targu Wiejskim mona byo kupi obrazy lokalnych artystów.     

            - Zainteresowanie targami jest coraz wiksze. Podczas dzisiejszego Targu Wiejskiego odbywajcego si w trakcie ywego Skansenu ma si wraenie, e gdyby nie byo Targu, to nie byoby a tylu przybywajcego do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego – uwaa Karol Soberski, czonek Zarzdu Stowarzyszenia wiatowid.

            Fakt ogromnego zainteresowania kupujcych przetworami i towarami dostpnymi na Targu Wiejskim nikogo, kto cho raz je odwiedzi, nie dziwi. Wynika to przede wszystkim z jakoci poszczególnych wyrobów i cen, które s adekwatne do tej jakoci.– Jestem zaledwie godzin, ale ju wydaam 200 z. Wydaam je chtnie, poniewa wiem, e to co kupuj jest dobrej jakoci i wiem od kogo kupuj, poniewa wielu wystawców znam od dawna i w pewne towary tylko u nich si zaopatruj – mówi pani Krystyna z Poznania.

            Inne napotkane przez nas osoby podkrelaj jeszcze jeden atut Targów Wiejskich organizowanych przez Stowarzyszenie wiatowid: – W trakcie zakupów nikt nikogo nie pogania oraz natarczywie nie namawia do kupienia którego z oferowanych towarów. Jest wrcz przeciwnie. Na niektórych stoiskach mona posucha wspaniaych opowieci o tym, jak dane rkodzieo jest wytwarzane.
            Na kadym z Targów pojawiaj si te nowi kupujcy i to z rónych stron. My spotkalimy rodzin pastwa Trzeciaków z Rogowa, która po raz pierwszy jest na Targu Wiejskim. -Pomys targów to bardzo trafna inicjatywa. Szczególnie podoba si nam, e oprócz typowo handlowych stoisk, podczas Targu Wiejskiego s równie stoiska na których mona zobaczy gince ju dzisiaj zawody, jak na przykad powronik. Tylko naley pogratulowa Stowarzyszeniu wiatowid za tak inicjatyw – podkrela Daniel Trzeciak z Rogowa.


Gince zawody - powronik
            Gdy ju mowa o gincych zawodach, na chwil zatrzymalimy si przy stoisku  Wiesawa uczak, czonka Stowarzyszenia wiatowid, który kultywuje tradycje zawodu, praktycznie dzisiaj ju nieistniejcego – powronika.
           
            - Jest to obecnie zanikajcy zawód. Coraz mniej ludzi trudni si rcznym skrcaniem wókien naturalnych lub sztucznych, ale we mnie jeszcze jako ta inwencja tkwi, po rodzicach to zostao i na takich imprezach jak dzisiejsza si pojawiam – mówi Wiesaw uczak i dodaje, e t pasj przej po ojcu, który by powronikiem. - Mia zakad powroniczy, krci rónego rodzaju liny, sznury, powrozy, skakanki, uwizy, liny holownicze i zostao to po rodzicach. W pewnym momencie pomylaem, czy nie warto byoby spróbowa i pokaza jak to si skrca takie liny, jak to funkcjonuje, dziaa i pracuje. I okazuje si, e zainteresowanie jest – podkrela.
            I rzeczywicie, czekajc na moliwo porozmawiania z panem Wiesawem, bylimy wiadkami, e bardzo wiele osób odwiedzao stoisko powronika i ywo byli zainteresowani tym zanikajcym zawodem. Co szczególnie moe cieszy, wród tych osób bardzo wielu to modzi ludzie.

            - Na moim stoisku mona zobaczy i kupi róne artykuy wytwarzane ze sznurka. S m.in. anioki, pieski, kotki, kwiatki, ramki, i wszystko to, co mona ze sznurka zrobi, co przyjdzie do gowy, co wymyl. Ze sznurka mona naprawd wiele rzeczy zrobi – zaznacza W. uczak. - S te hutawki i hamaki – zaznacza i podkrela, e najlepszym materiaem s wókna naturalne takie jak len, juta, konopie i bawena. - Ale jest coraz trudniej te wókna naturalne naby, bo wszystko przechodzi na sztuczne sznurki poliuretanowe. One s wdziczne w pracy, ale nie s tak atrakcyjne jak wókna naturalne – uwaa nasz rozmówca.

            Kolejne tegoroczne Targi Wiejskie zaplanowano m.in. 27 lipca podczas Koronacji Królewskiej w Gnienie; 15 sierpnia podczas wita Matki Boskiej Zielnej w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach; od 15 do 18 sierpnia w trakcie Festiwalu Dobrego Smaku w Poznaniu; 8 wrzenia – take w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach – na „Poegnaniu Lata”; 14 wrzenia w czasie VII Pikniku Cysterskiego w Owiskach i 29 wrzenia podczas wita Latawca w Dziekanowicach.   

(red)