UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 W dniu 10 padzierniak br. w Urzdzie Gminy w ubowie odbyo si spotkanie z lokalnymi producentami z brany spoywczej i rzemilniczej z terenu dziaania Stowarzyszenia wiatowid. Spotkanie to byo zorganizowane w ramach projektu: "Produkt lokalny - szanse i zagroenia pt. Kondycja rynku produktów lokalnych". Spotkanie byo prowadzone przez: Katarzyn Jórg i Marka Gsiorowskiego.

 

Spotkanie miao charakter warsztatów. Uczestnicy byli podzieleni na cztery grupy robocze, które staray si wypracowa odpowied na pytanie "Jaka jest definicja produktów lokalnych?". Po intensywnej pracy w grupach wypracowano cechy produktu lokalnego. W wyniku dyskusji stwierdzono, e najwaniejszymi cechami produktu s: zaufanie, pomys oraz powizanie z regionem. Nastpnym zadaniem w podgrupach byo okrelenie mocnych i sabych stron produktów lokalnych, jako charakterystycznych czynników wewntrznych oraz czynników zewntrznych, czyli szans i zagroe.   Po wypracowaniu danych do analizy SWOT Pan Marek Gsiorowski podsumowa wypracowane zagadnienia podkrelajc, e w kondycji produktów lokalnych najistotniejsze jest zaufanie konsumentów i producentów w dziaaniach oraz utrzymanie rynków produktów lokalnych przez producentów, wadze lokalne oraz organizacje dziaajce na tym polu.