UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
wtorek, 16 marca 2010 09:35

 

W dniu 16 marca br. w siedzibie Stowarzyszenia wiatowid w ubowie odbyo si spotkanie organizacyjne dla wystawców targów wiejskich produktu lokalnego i tradycyjnego. Oprócz kwestii organizacyjnych dotyczcych targów podczas spotkania zostay omówione kwestie zwizane z wpisanie naszych lokalnych produktów na list krajow Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

ywno ekologiczna

Na wstpnie spotkania gos zabra zaproszony go - pan Tomasz Czubachowski, który zajmuje si dystrybucj i produkcj ywnoci ekologicznej, prowadzc firm BIOHURT.
 Pan Tomasz przedstawi histori powstania swojej dziaalnoci. Bran spoywcz zajmowa si ju dugi czas, jednak w sposób cigy zajmuje si tym od 2005r. Na pocztku swojej dziaalnoci, wyprodukowane towary sam rozwozi bezporednio do kontrahentów. W tych latach ywno ekologiczna bya czym nowym, dopiero wchodzia na rynek. Sprzeda gównie odbywaa si na festynach, kiermaszach, targach itp. Pierwszym produktem bya buka tarta razowa oraz musli, które znane ju jest w caej Polsce i na które cay czas jest bardzo duy popyt. Produkty pozyskiwane s od rolników. Nastpnie s oczyszczane, przetwarzane i dopiero wprowadzane na rynek. Pan Tomasz klientów i wspópartnerów spotyka wanie na targach, kiermaszach, dlatego przekonywa naszych wystawców, e warto uczestniczy w tych wydarzeniach. Zaproszony go swoje produkty sprzedaje równie za porednictwem sklepu internetowego. W 2007 roku powsta take portal internetowy, który skupia ekologicznych producentów, gdzie mona wymieni si dowiadczeniem. Powstao take czasopismo „Bio Kurier”, które zajmuje si propagowaniem ekologicznej ywnoci, oraz strona internetowa dla konsumentów: www.biokurier.pl , gdzie mona dowiedzie si wicej na temat eko ywnoci, pozna terminy targów, festynów itp. Pan Czubachowski naley take do stowarzyszenia, które skupia eko producentów „Ekoland”. Jednym z priorytetów w dziaalnoci, jest od 2008 roku wprowadzanie dawnych odmian rolin oraz ras zwierzt - gównie rolin warzywnych i  wprowadzanie tych produktów na rynek. Produkty do wszelkiej produkcji musz posiada Certyfikat ywnoci Ekologicznej. W tym roku równie zamierza sign po rodki unijne na swoj dziaalno.

 Budowanie lokalnej tosamoci

Podczas spotkania zosta równie poruszony do istotne zagadnienie, rejestrowania lokalnych produktów na licie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wielu naszych wystawców wytwarza produktu charakterystyczne dla naszego regionu i tradycji kulinarnych. Brakuje im natomiast odwagi aby formalnie zarejestrowa swoje wyroby, przez co atwiej byoby im si promowa na lokalnym rynku, a w przyszoci by moe regionalnym czy nawet krajowym. Prezes Stowarzyszenia wiatowid Katarzyna Jórga podkrelia, e bardzo wane jest aby wytwarza lokalne produkty tradycyjnymi metodami, zachowujc dziedzictwo kulinarne. Nie nastawi si na dziaalno hurtow, z powodu której wikszo produktów traci na wartoci i jakoci. Naley postawi na niepowtarzalno tych produktów i tradycyjny sposób ich wytwarzania. Pomimo, e produkty te bd zdecydowanie drosze od  produktów wytwarzanych na masow skal.  Za przykad podaa Gospodarstwo „Eko-Ar” Pastwa Anny i Mirosawa Lech z Jarkowa, którzy zajmuj si przetwarzaniem owoców aronii. Na dzie dzisiejszy z owoce aronii mona naby u nich pod rónymi postaciami np. konfitur, syropów, soków, nalewek, herbat, owoców kandyzowanych, aronii w czekoladzie itd. Na dzie dzisiejszy dziaalno ta przynosi im wiele zysków, jednak cay czas staraj si aby by to przede wszystkim produkt regionalny, budujcy ich lokaln tosamo. Zaoferowali swoim klientom tradycyjny produkt i weszli w nisz rynkow, jak jest rynek wyrobów wysokogatunkowych. Gospodarstwo aroniowe Pastwa Lech jest dowodem na to, e cika praca daje w kocu wymarzone efekty.

 Producencie: rejestruj i chro swój produkt

 Kolejnym punktem byo spotkanie informacyjne dla osób zajmujcych si wytwarzaniem ywnoci i przetwarzaniem produktów rolnych. Pani Irena Radke (Zwizek Hodowców i Producentów Rolnych w Trzemesznie) oraz Pan Leszek Józefowski (Myn na prowincji), przedstawili zasady rejestracji produktów tradycyjnych na licie krajowej prowadzonej, przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nastpnie przeanalizowali wniosek rejestracyjny i odpowiadali na zadawane przez producentów pytania. Zarejestrowany produkt daje mas udogodnie oraz znacznie mniejsze obostrzenia weterynarii i sanepidu, produkty takie s inaczej kontrolowane. Producenci podeszli do tego tematu bardzo aktywnie, mamy nadziej i z czasem bd rejestrowa swoje produkty na licie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Promowanie wyrobów regionalnych to szansa dla mieszkaców wsi, bo stwarza pozarolnicze róda dochodu, zwiksza dochody producentów rolnych, chroni dziedzictwo kulturowe i pomaga w rozwoju  turystyki wiejskiej. System ten daje te pewno konsumentom, e kupuj ywno wysokiej jakoci, która charakteryzuje si tradycyjn i unikaln metod produkcji. Celem Stowarzyszenia wiatowid jest promowanie równie naszych lokalnych producentów, ywno liofilizowana.

W okresie programowania 2007-2013 Unia Europejska uruchomia równie rodki finansowe na tego rodzaju dziaalno. rodki dostpne s w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dziaania Rónicowanie w kierunki dziaalnoci nierolniczej oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsibiortsw, o które mona si ubiega za porednictwem Lokalnych Grup Dziaania, dziaajcych w caej Polsce. Równie i nasze Stowarzyszenie zostao LGD  za porednictwem której o takie rodki mona si ubiega ju w drugim kwartale 2010 roku.