Start Targi wiejskie

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

TARGI WIEJSKIE PRODUKTU LOKALNEGO I TRADYCYJNEGO
 

       Celem Stowarzyszenia Światowid jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, poprzez rozwój zasobów ludzkich. Pragniemy aby mieszkańcy terenu naszego działania mogli poznać historię naszego regionu od strony tradycyjnych smaków
i produktów lokalnych. Cel ten udaje nam się zrealizować dzięki Targom Wiejskim produktu lokalnego i tradycyjnego. Na terenie działania LGD Stowarzyszenie Światowid wytwarza się różnego rodzaju produkty żywnościowe i potrawy charakterystyczne dla tego regionu, których receptury przekazywane są z pokolenia na pokolenie.

        Targi wiejskie to przede wszystkim spotkania gospodyń, rolników oraz rzemieślników, prezentujących swoje produkty m.in. płody rolne, wyroby rzemiosła a także rękodzieło. Produkty żywnościowe, jak i dzieła lokalnych twórców ludowych, charakteryzują się wysoką jakością wynikającą z tradycyjnego sposobu wytwarzania i misternego wykonania. Bardzo często jednak ich produkcja odbywa się sezonowo lub okazjonalnie, na niewielką skalę, dlatego nie mogliśmy dopuścić do ich zapomnienia i w 2007 roku zapoczątkowaliśmy ideę Targów Wiejskich produktu lokalnego i tradycyjnego, które odbywały się na terenie Muzeum Pierwszych Piastów w Dziekanowicach. Targi były zorganizowane w ramach projektu „Kolebka Piastów – Kolebką Inicjatyw” Pilotażowego Programu Leader +. Targi wiejskie cieszą się dużym zainteresowaniem i powoli stają się coroczną tradycją, co jest bardzo ważne i motywujące w ich dalszej organizacji. Staramy się również wychodzić z targami poza Dziekanowice i organizować je na terenie pozostałych gmin z którymi współpracujemy. W 2009 zapoczątkowaliśmy tą idee i nasi wystawcy byli zapraszani na dożynki i dni gminne. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie zakupiło 30 straganów wystawowych dla swoich wystawców i mamy nadzieję, że zapoczątkuje to jeszcze większy rozwój naszych targów. Tym bardziej, że Stowarzyszenie Światowid jako Lokalna Grupa Działania podpisała w czerwcu 2009 roku umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

        Targi wiejskie produktu lokalnego i tradycyjnego przyczyniają się do realizacji celów wyznaczonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Światowid, mianowicie rozwoju gospodarczego w oparciu o wykorzystanie zasobów lokalnych oraz poprawy warunków i jakości życia.

        Nasi wystawcy mogą między innymi skorzystać z dofinansowania w ramach działania 4.1/413 małe projekty oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 podejmując działania z następującego zakresu:

  • działania związane z inicjowaniem, przetwarzaniem, wprowadzaniem na rynek oraz podnoszeniem jakości i usług bazujących na lokalnych zasobach,
  • kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
  • promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego, przyrodniczego,
  • przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych.
     

        Planujemy również w kolejnych latach w zakresie tego programu, a dokładniej w ramach realizacji wydarzeń promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem i działalnością Lokalnej Grupy Działania, kontynuować targi wiejskie produktu lokalnego i tradycyjnego. Wytwarzanie produktów tradycyjnych i lokalnych nie tylko ma istotny wpływ na promocję naszego regionu, ale wspomaga również rozwój obszarów wiejskich terenu działania Stowarzyszenia Światowid – poprzez umożliwienie ich mieszkańcom zarobkowania w ich własnym środowisku. Działania te zmierzają do zachowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Pozwalają również na zróżnicowanie działalności na terenach wiejskich oraz zapobiegają wyludnianiu się tych obszarów i ich marginalizacji.