Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia  Światowid z siedzibą w Łubowie zawiadamia, że
na podstawie §21¹ ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o ł u j e

na dzień 12 lutego2015 (czwartek) o godz. 16.00

w Łubowie 11a

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 05.06.2014 roku
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie zarządu z działalności za okres od 06.2014 roku do 01.2015
 8. Przedstawienie propozycji składki członkowskiej dla podmiotów prawnych, osób fizycznych, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego.
 9. Podjęcie uchwały przyjmującej wysokość składek członkowskich
 10. Przedstawienie propozycji PROW 2014-2020 oraz zebranie danych do analizy SWOT startegii
 11. Wolne głosy i wnioski
 12. Zakończenie

 

Zarząd Stowarzyszenia Światowid:

 

 


 

Załączniki w postaci:

1.        Protokół z WZC z dnia 05.06.2014

2.        Zestawienie danych do SWOT oraz sposobu zbierania informacji

3.        Treści proponowanych uchwał

 

UWAGI:

1.        W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12.02.2015 o godz. 16.15 bez względu na liczbę członków.