UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
środa, 08 września 2010 21:35

Zawiadamiamy, e na podstawie &21 ust. 7 Statutu, Zarzd Stowarzyszenia wiatowid z siedzib w ubowie,
zwouje
na dzie 14 wrzenia 2010 r. o godz. 17.00
w Sali Sesyjnej Urzdu Gminy w ubowie,
62-260 ubowo 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków

 

 

z nastpujcym porzdkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczcego i Protokolanta Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidowoci zwoania Zgromadzenia
4. Przyjcie porzdku obrad
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
6. Wybór Komisji Uchwa i Wniosków
7. Przedoenie projektu uchwa i dyskusja nad uchwaami:
     a) zmiany w LSR zwizane z nowelizacj w rozporzdzeniu MRiRW oraz zmiany
         w regulaminie Rady Projektowej
     b) zatwierdzenie budetu na funkcjonowanie LGD Stowarzyszenie wiatowid
         na okres 01.07.2009-30.06.2015
     c) zatwierdzenie budetu na przygotowanie Projektów Wspópracy
8. Wolne gosy i wnioski
9. Zamknicie obrad