Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia  Światowid z siedzibą w Łubowie zawiadamia, że
na podstawie §21¹ ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o ł u j e

na dzień 05 czerwca 2014r. (czwartek) o godz. 15.30

w Łubowie 11 A (budynek spółdzielni rolniczej)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 20.03.2014 roku
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie merytoryczne zarządu z działalności za 2013 rok
 8. Sprawozdanie finansowe zarządu z działalności za 2013 rok  
 9. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie działalności stowarzyszenia za rok 2013
 10. Przyjęcie stosownych uchwał:

- przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego stowarzyszenia za rok 2013

- przyznanie absolutorium zarządowi za rok 2013

 1. Omówienie spraw finansowych stowarzyszenia na rok 2014 i 2015
 2. Podjęcie stosownych uchwał w sprawie zmian finansowania stowarzyszenia
 3. Wolne głosy i wnioski
 4. Zakończenie

Zarząd Stowarzyszenia Światowid:

 

……………………………….……………………….
 

Załączniki w postaci:

1.        Protokół z WZC z dnia 20.03.2014

2.        Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

3.        Sprawozdanie finansowe ze rok 2013 (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)

 

UWAGI:

1.        W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 05.06.2014 o godz. 15.45 bez względu na liczbę członków.