Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia  Światowid z siedzibą w Łubowie zawiadamia, że
na podstawie §21¹ ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o ł u j e

na dzień 20 marca 2014r. (czwartek) o godz. 14.00

w Gościńcu Liliowy Staw

Małachowo 60

62-230 Witkowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 18.12.2013 roku
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie zarządu z działalności za okres od 19.12.2013 roku do 19.03.2014
 8. Przedstawienie propozycji zmian Statutu Stowarzyszenia Światowid
 9. Przyjęcie uchwały przyjmującej zmiany w Statucie Stowarzyszenia Światowid
 10. Uzupełnienie składu Rady Projektowej:

- przyjęcie Regulaminu Wyboru  Rady Projektowej

- analiza kandydatur jakie wpłynęły do biura (zgłoszenia kandydatur wraz z dokumentami poświadczającymi kompetencje należy złożyć w biurze do dnia 18.03.2014)

- wybory przeprowadzone zgodnie z przyjętym regulaminem

 1. Przedstawienie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju.
 2. Podjęcie uchwały przyjmującej nową treść Lokalnej Strategii Rozwoju
 3. Przyjęcie rezygnacji członka Zarządu
 4. Wybór członka Zarządu  Stowarzyszenia Światowid
 5. Wolne głosy i wnioski
 6. Zakończenie

Zarząd Stowarzyszenia Światowid:

 


 

Załączniki dopobrania:

1.        Protokół z WZC z dnia 18.12.2013

2.        Zestawienie zmian do LSR

3.        Zestawienie zmian w statucie

4.        Regulamin wyboru Rady Projektowej

5.        Treści proponowanych uchwał

 

UWAGI:

1.        W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 20.03.2014 o godz. 14.15 bez względu na liczbę członków.