UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarzd Stowarzyszenia z siedzib w ubowie zawiadamia, e
na podstawie § 21 ust. 4 oraz ust. 7 Statut,
zwouje
na dzie 18 grudnia 2013 r. (roda) o godz. 16.00
w Karczmie na Lednicy Dziekanowice
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków,

 

z nastpujcym porzdkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocnoci
2. Wybór przewodniczcego i protokolanta
3. Przyjcie porzdku obrad
4. Przyjcie protokou obrad z WZC z dnia 22.08.2013 r.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Wybór Komisji Uchwa i Wniosków
7. Sprawozdanie zarzdu z dziaalnoci za okres od 22.08.2013 roku do 18.12.2013 wraz z przedstawieniem zada planowanych do wykonania w roku 2014
8. Przedstawienie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju. Dyskusja nad propozycj zmian.
9. Podjcie uchway przyjmujcej now tre Lokalnej Strategii Rozwoju
10. Ustalenie wysokoci skadek czonkowskich na rok 2014 w stowarzyszeniu
11. Podjcie uchway w sprawie wysokoci skadek czonkowskich na rok 2014
12. Wolne wnioski i gosy
13. Zamknicie obrad

 

UWAGI:
1. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbdzie si w dniu 18.12.2013 o godz. 16.15 bez wzgldu na liczb czonków
2. Po zamkniciu obrad planujemy spotkanie witeczne dla czonków stowarzyszenia


ZACZNIKI:

1. Protokó z WZC z dnia 22.08.2013 r.
2. Sprawozdanie z dziaalnoci oraz plany na 2014
3. Tre LSR z zmianami