Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia z siedzibą w Łubowie zawiadamia, że
na podstawie § 21 ust. 4 oraz ust. 7 Statut,
zwołuje
na dzień 18 grudnia 2013 r. (środa) o godz. 16.00
w Karczmie na Lednicy Dziekanowice
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków,

 

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu obrad z WZC z dnia 22.08.2013 r.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Sprawozdanie zarządu z działalności za okres od 22.08.2013 roku do 18.12.2013 wraz z przedstawieniem zadań planowanych do wykonania w roku 2014
8. Przedstawienie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju. Dyskusja nad propozycją zmian.
9. Podjęcie uchwały przyjmującej nową treść Lokalnej Strategii Rozwoju
10. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2014 w stowarzyszeniu
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2014
12. Wolne wnioski i głosy
13. Zamknięcie obrad

 

UWAGI:
1. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18.12.2013 o godz. 16.15 bez względu na liczbę członków
2. Po zamknięciu obrad planujemy spotkanie świąteczne dla członków stowarzyszenia


ZAŁĄCZNIKI:

1. Protokół z WZC z dnia 22.08.2013 r.
2. Sprawozdanie z działalności oraz plany na 2014
3. Treść LSR z zmianami