UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

ZAPROSZENIE

Zawiadamiamy, e na podstawie §22¹ ust. 7 Statutu,

Zarzd Stowarzyszenia wiatowid z siedzib w ubowie,

z w o u j e

na dzie 6 czerwca 2013 roku (czwartek) o godz. 16.00

w Gminnym Orodku Kultury w Niechanowie

ul. Gnienieska 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków,

 

z nastpujcym porzdkiem obrad:

1.       Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Czonków Stowarzyszenia wiatowid – Prezes  Zarzdu Stowarzyszenia.

2.        Stwierdzenie prawomocnoci zwoania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3.       Wybór Przewodniczcego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza.

4.        Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwa i Wniosków

5.       Zapoznanie si protokoem Walnego  Zgromadzenia Stowarzyszenia wiatowid z dnia 19 kwietnia 2013 roku - dyskusja

6.       Zatwierdzenie protokou  z Walnego Zgromadzenia z 19 kwietnia 2013 r.

7.       Przedoenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2012 roku – Zarzd

8.       Przedoenie sprawozdania merytorycznego z dziaalnoci w 2012 roku – Zarzdu

9.       Przedoenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 rok – odczytanie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków

10.   Zmiany w Regulaminie Rady Projektowej i Lokalnej Strategii Rozwoju – przedstawienie zmian

11.   Dyskusja pkt 7-10

12.   Podjcie Uchwa w sprawie:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok i podzia nadwyki,

2/ zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarzdu za 2012 rok

3/ zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 rok,

4/ udzielenie absolutorium czonkom Zarzdu za 2012 rok,

5/ uchwalenie zmian w Regulaminie Rady Projektowej,

6/ uchwalenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,

13.   Wolne gosy i wnioski,

14.   Zakoczenie

Za Zarzd:

Zygmunt Nowaczyk
Prezes
Stowarzyszenia wiatowid

 

 

 

UWAGI:

1. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbdzie si w dniu 06.06.2013 o godz. 16.15 bez wzgldu na liczb czonków.

2. Dokumenty wymienione w pkt. 7, 8 s umieszczone poniej:

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Dokumenty wymienione w pkt.5 oraz 10 s umieszczone poniej:

Protokó Walnego  Zgromadzenia Stowarzyszenia wiatowid z dnia 19 kwietnia 2013 roku

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

REGULAMIN RADY PROJEKTOWEJ