Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid Drukuj

ZAPROSZENIE

Zawiadamiamy, że na podstawie §22¹ ust. 7 Statutu,

Zarząd Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Łubowie,

z w o ł u j e

na dzień 6 czerwca 2013 roku (czwartek) o godz. 16.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie

ul. Gnieźnieńska 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków,

 

z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Światowid – Prezes  Zarządu Stowarzyszenia.

2.        Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3.       Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza.

4.        Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków

5.       Zapoznanie się protokołem Walnego  Zgromadzenia Stowarzyszenia Światowid z dnia 19 kwietnia 2013 roku - dyskusja

6.       Zatwierdzenie protokołu  z Walnego Zgromadzenia z 19 kwietnia 2013 r.

7.       Przedłożenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2012 roku – Zarząd

8.       Przedłożenie sprawozdania merytorycznego z działalności w 2012 roku – Zarządu

9.       Przedłożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 rok – odczytanie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

10.   Zmiany w Regulaminie Rady Projektowej i Lokalnej Strategii Rozwoju – przedstawienie zmian

11.   Dyskusja pkt 7-10

12.   Podjęcie Uchwał w sprawie:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok i podział nadwyżki,

2/ zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2012 rok

3/ zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 rok,

4/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2012 rok,

5/ uchwalenie zmian w Regulaminie Rady Projektowej,

6/ uchwalenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,

13.   Wolne głosy i wnioski,

14.   Zakończenie

Za Zarząd:

Zygmunt Nowaczyk
Prezes
Stowarzyszenia Światowid

 

 

 

UWAGI:

1. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 06.06.2013 o godz. 16.15 bez względu na liczbę członków.

2. Dokumenty wymienione w pkt. 7, 8 są umieszczone poniżej:

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Dokumenty wymienione w pkt.5 oraz 10 są umieszczone poniżej:

Protokół Walnego  Zgromadzenia Stowarzyszenia Światowid z dnia 19 kwietnia 2013 roku

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

REGULAMIN RADY PROJEKTOWEJ