Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Łubowie zawiadamia, że
na podstawie §21 ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o ł u j e

na dzień 19 kwietnia 2013r. (piątek) o godz. 16.30

w Sali Nekielskiego Ośrodka Kultury w Nekli,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków,

 

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu obrad z NWZC z dnia 12.02.2013 roku

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

7. Przedstawienie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju. Dyskusja nad propozycją zmian.

8. Podjęcie uchwały przyjmującej nową treść Lokalnej Strategii Rozwoju

9. Przedstawienie zmian do Regulaminu Rady Projektowej. Dyskusja nad propozycją zmian

10. Podjęcie uchwały przyjmującej nową treść Regulaminu Rady Projektowej

11. Wolne wnioski i głosy

12. Zamknięcie obrad

 

Zarząd Stowarzyszenia Światowid

 


 

 

 

Załączniki w postaci:

 1. LSR oraz Regulaminu Rady zostaną umieszczone na stronach internetowych stowarzyszenia po otrzymaniu akceptacji treści przez UMWW

  TREŚĆ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU JESZCZE NIE ZAAKCEPTOWANA PRZEZ UMWW


  TREŚĆ REGULAMINU RADY PROJEKTOWEJ JESZCZE NIE ZAAKCEPTOWANA PRZEZ UMWW


   
 2. Treści proponowanych uchwał oraz protokołu z WZC z dnia 12.02.2013 - do pobrania:

  UCHWAŁA NR 1


  UCHWAŁA NR 2  PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 12.02.2013r.

 

UWAGI:

 1. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 19.04.2013 o godz. 16.45 bez względu na liczbę członków.