Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid Drukuj

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia  Światowid z siedzibą w Łubowie zawiadamia, że
na podstawie §21¹ ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o ł u j e

na dzień 12 lutego 2013r. (wtorek) o godz. 16.30

w Sali Sesyjnej w Łubowie,

62- 260 Łubowo,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków,

 

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu obrad z WZC z dnia 27.11.2012 roku

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

7. Sprawozdanie zarządu z działalności za okres od 27.11.2012 roku do 12.02.2013 wraz  z przedstawieniem zadań planowanych do wykonania w roku 2013

8. Przedstawienie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju. Dyskusja nad propozycją zmian.

9. Podjęcie uchwały przyjmującej nową treść Lokalnej Strategii Rozwoju

10. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2013 w stowarzyszeniu

11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2013

12. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kredytu na działanie Wdrażanie projektów współpracy w kwocie 25 tys. złotych

13. Przedstawienie propozycji zmian do treści statutu wynikających z obowiązku określonego w  wezwaniu Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

14. Głosowanie w sprawie zmian statutu oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu

15. Zmiana składu członków zarządu:

- przyjęcie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Piotra Pacholczyka

- przyjęcie rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pani Małgorzaty Halber

- wybory uzupełniające do Zarządu i wybór Prezesa

16. Wolne wnioski i głosy

17. Zamknięcie obrad

Zarząd Stowarzyszenia Światowid

 

 


 

Załączniki w postaci:

 1. Protokół z WZC z dnia 27.11.2012
 2. Sprawozdanie z działalności oraz plany na 2013
 3. Zestawienie zmian do Lokalnej Strategi Rozwoju
 4. Zestawienie zmian statutu
 5. Treści proponowanych uchwał:
  a) uchwała w przedmiocie powołania Prezesa
  b) uchwała w przedmiocie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu
  c) uchwała w przedmiocie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
  d) uchwała w przedmiocie wprowadzenia zmian do treści Statutu Stowarzyszenia Światowid
  e) uchwała w przedmiocie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2013 rok obowiązujących w Stowarzyszeniu Światowid
  f) uchwała w przedmiocie przyjęcia nowej treści Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Światowid
  g) uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu
  h) uchwała w przedmiocie powołania Członka Zarządu

 

 

UWAGI:

 1. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12.02.2013 o godz. 16.45 bez względu na liczbę członków.
 2. Odnośnie pkt 13 i 14 porządku obrad – konieczność podjęcia ponownej uchwały w przedmiocie zmiany statutu w zakresie odpowiadającym zmianom przyjętym na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 27 listopada 2012 r. wynika z obowiązku określonego w wezwaniu Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd zobowiązał Stowarzyszenie do doprecyzowania zapisów statutu poprzez wpisanie do treści statutu wszystkich rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie wraz z przypisaniem każdemu rodzajowi odpowiedniego kodu PKD - Polskiej Klasyfikacji Działalności.