Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Walne Zgromadzenie Członków

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Walne Zgromadzenie Członków Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia  Światowid z siedzibą w Łubowie zawiadamia, że
na podstawie §22¹ ust. 7 Statutu,

z w o ł u j e

na dzień 27 listopada 2012r. o godz. 16.30

w Sali Sesyjnej w Łubowie,

62- 260 Łubowo,

Walne Zgromadzenie Członków,

 

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6. Wybór Rady Projektowej

- informacja na temat wymogów, jakie muszą spełniać członkowie Rady Projektowej i jej liczebności

- przyjęcie Regulaminu wyboru Rady Projektowej

- przedstawienie listy kandydatów

- głosowanie

- podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Projektowej

7. Przedstawienie propozycji zmian do treści statutu

8. Głosowanie w sprawie zmian w statucie, podjęcie uchwały ²
9. Sprawozdanie z działalności Prezesa i Dyrektora Biura od 12.07.2012 do dnia 27.11.2012 wraz z informacją o najbliższych planach

10. Wolne wnioski i głosy

11. Zamknięcie obrad

 Za Zarząd:


          Prezes Stowarzyszenia Światowid Małgorzata Halber
 

UWAGI:

  1. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 27.11.2012 o godz. 16.45 bez względu na liczbę członków.
  2. Statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym przez Walne Zgromadzenie Członków  Stowarzyszenia, na podstawie Uchwały powziętej 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.