Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid Drukuj

ZAPROSZENIE

Zawiadamiamy, że na podstawie §22¹ ust. 7 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Łubowie,
z w o ł u j e

na dzień 26 czerwca 2012r. o godz. 16.00
w Sali Sesyjnej w Łubowie,
62- 260 Łubowo,
Walne Zgromadzenie Członków,

 

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Światowid – Prezes
     Zarządu Stowarzyszenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza.

3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków (3-osobowe).

5. Przedłożenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011 - Zarząd.

6. Przedłożenie sprawozdania Zarządu za rok 2011 i za I kwartał 2012 oraz kierunków
    działalności Stowarzyszenia na lata 2012/2013.

7. Przedłożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011 rok.

8. Zmiany w Regulaminie Rady Projektowej.

9. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju wynikające ze zmiany Rozporządzenia  
    Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych
    kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii
    rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 po
    nowelizacji w dniu 10.04.2012r.

10. Przedłożenie projektu zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych
       zadań wynikających ze zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
       dnia 23 maja 2008r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru
       lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach
       Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-  2012 po nowelizacji w dniu
       10.04.2012r.

11. Dyskusja,

12. Podjęcie Uchwał:
1/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok i podział nadwyżki,

2/ zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2011 rok oraz kierunków działalności   
      Stowarzyszenia na lata 2012/2013

3/ zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011 rok,

4/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2011 rok,

5/ uchwalenie zmian w regulaminie Rady Projektowej,

6/ uchwalenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,

7/ uchwalenie projektu zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych
      zadań.

13. Przeprowadzenie Wyborów (Komisja Mandatowo-Skrutacyjna):
-        Zarządu,
-        Komisji Rewizyjnej,
-        Rady Projektowej.

14. Ogłoszenie wyborów i przedłożenie Protokołów z wyboru:
-        Zarządu,
-       Komisji Rewizyjnej,
-        Rady Projektowej.

15. Wykonanie ugody sądowej,

16. Wolne głosy i wnioski,

17. Zakończenie

                                                                               

Zarząd Stowarzyszenia Światowid

 

UWAGI:
1. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 26.06.2012 o godz. 16.15 bez względu na liczbę członków.

2. Projekty zmian w LSR, projekty uchwał dostępne są do wglądu w siedzibie stowarzyszenia codziennie od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 oraz na stronie stowarzyszenia www.swiatowidlubowo.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA ŚWIATOWID ZE ZMIANAMI

UCHWAŁA NR 1
UCHWAŁA NR 2

UCHWAŁA NR 3

UCHWAŁA NR 4

UCHWAŁA NR 5

UCHWAŁA NR 6

UCHWAŁA NR 7