UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

ZAPROSZENIE

 

Zawiadamiamy, e na podstawie §22¹ ust. 7 Statutu, Zarzd Stowarzyszenia wiatowid z siedzib w ubowie,

z w o u j e 

na dzie 22 listopada 2011r. o godz. 15.45

w Sali Sesyjnej w ubowie,
62- 260 ubowo,
Walne Zgromadzenie Czonków,

 

 z nastpujcym porzdkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczcego i Protokolanta Zgromadzenia.

3. Przyjcie porzdku obrad.

4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Uchwa i Wniosków.

6. Informacja zarzdu o efektach prac KE nad przyszoci Leader w latach 2014-2020 opublikowanych na midzynarodowej konferencji w Koszcinie

7. Przedstawienie i dyskusja oraz przyjcie poprzez gosowanie budetu na 2012 rok – Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Dziaania

8. Ustalenie wysokoci skadek czonkowskich na rok 2012 dla czonków stowarzyszenia

9. Wolne gosy i wnioski.

10. Zamknicie obrad

 

 

                                                                                             Zarzd

                                                                              Stowarzyszenia wiatowid

 

 

 Zgodnie z zapisami w § 20 statutu Stowarzyszenia wiatowid drugi termin Walnego Zebrania Czonków to 22.11.2011 godz. 16.00.