UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

ZAPROSZENIE

Zawiadamiamy, e na podstawie &22 ust. 1 Statutu, Zarzd Stowarzyszenia wiatowid

z siedzib w ubowie,

zwouje

na dzie 13 wrzenia 2011 r. godz. 16.00
w Sali sesyjnej Urzdu Gminy w ubowie,
62-260 ubowo,
Walne Zgromadzenie Czonków,

 

z nastpujcym porzdkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczcego i Protokolanta Zgromadzenia.
3. Przyjcie porzdku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwa i Wniosków.
6. Przedstawienie i oraz dyskusja dotyczca zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
7. Przedstawienie oraz dyskusja nad budetem na 2012 rok - Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Dziaania wiatowid
8. Ustalenie wysokoci skadek czonkowskich na rok 2012 dla czonków stowarzyszenia.
9. Przyjcie uchwa poprzez gosowanie w sprawach objtych pkt 6,7,8.
10. Wolne gosy i wnioski.
11. Zamkncie obrad.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      Zarzd

                                                                                                                                     Stowarzyszania wiatowid

 

 

Zgodnie z zapisami w &20 statutu Stowarzyszenia wiatowid drugi termin Walnego Zebrania Czonków to 13.09.2011 r. godz. 16.15