Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid Drukuj

ZAPROSZENIE

Zawiadamiamy, że na podstawie &22 ust. 1 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Światowid

z siedzibą w Łubowie,

zwołuje

na dzień 13 września 2011 r. godz. 16.00
w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Łubowie,
62-260 Łubowo,
Walne Zgromadzenie Członków,

 

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie i oraz dyskusja dotycząca zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
7. Przedstawienie oraz dyskusja nad budżetem na 2012 rok - Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Światowid
8. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2012 dla członków stowarzyszenia.
9. Przyjęcie uchwał poprzez głosowanie w sprawach objętych pkt 6,7,8.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknęcie obrad.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      Zarząd

                                                                                                                                     Stowarzyszania Światowid

 

 

Zgodnie z zapisami w &20 statutu Stowarzyszenia Światowid drugi termin Walnego Zebrania Członków to 13.09.2011 r. godz. 16.15