Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Walne Zgromadzenie Członków

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Walne Zgromadzenie Członków Drukuj

Zawiadamiamy, że na podstawie §22 ust. 7 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Światowid
z siedzibą w Łubowie,

zwołuje

na dzień 30 czerwca 2011 r. o godz. 16.00
w Sali Sesyjnej w Łubowie,
62-260 Łubowo,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków,


z następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7) Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok 2010.
8) Sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia za rok 2010.
9) Zapoznanie Zgromadzenia ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia za rok 2010.
10) Przeznaczenie środków wypracowanych/wolnych na cele statutowe stowarzyszenia-uchwał.
11) Dyskusja nad sprawozdaniami.
12) Wolne głosy i wnioski.
13) Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z zapisami w § 20 Statutu Stowarzyszenia Światowid drugi termin Walnego Zebrania Członków to 30.06.2011 r. godz. 16:15