UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Zawiadamiamy, e na podstawie §22 ust. 7 Statutu Zarzd Stowarzyszenia wiatowid
z siedzib w ubowie,

zwouje

na dzie 30 czerwca 2011 r. o godz. 16.00
w Sali Sesyjnej w ubowie,
62-260 ubowo,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków,


z nastpujcym porzdkiem obrad:

 

1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczcego i Protokolanta Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidowoci zwoania Zgromadzenia.
4) Przyjcie porzdku obrad.
5) Powoanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6) Powoanie Komisji Uchwa i Wniosków.
7) Sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci stowarzyszenia za rok 2010.
8) Sprawozdanie finansowe z dziaalnoci stowarzyszenia za rok 2010.
9) Zapoznanie Zgromadzenia ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z dziaalnoci merytorycznej i finansowej stowarzyszenia za rok 2010.
10) Przeznaczenie rodków wypracowanych/wolnych na cele statutowe stowarzyszenia-uchwa.
11) Dyskusja nad sprawozdaniami.
12) Wolne gosy i wnioski.
13) Zamknicie obrad.

 

Zgodnie z zapisami w § 20 Statutu Stowarzyszenia wiatowid drugi termin Walnego Zebrania Czonków to 30.06.2011 r. godz. 16:15