Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Walne Zgromadzenie Członków

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Walne Zgromadzenie Członków Drukuj

Zawiadamiamy, że na podstawie &22 ust.7 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Łubowie,

zwołuje

na dzień 28 marca 2011r. o godz. 17.00

w sali sesyjnej w Łubowie

62-260 Łubowo

Walne Zgromadzenie Członków,

 

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Dyskusja oraz głosowanie nad zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                                                      Zarząd
                                                                                                                                      Stowarzyszenia Światowid

 

 

Zgodnie z zapisami w & 20 statutu Stowarzyszenia Światowid drugi termin Walnego Zebrania Członków to 28.03.2011r. godz. 17.15