UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Zawiadamiamy, e na podstawie &22 ust.7 Statutu, Zarzd Stowarzyszenia wiatowid z siedzib w ubowie,

zwouje

na dzie 28 marca 2011r. o godz. 17.00

w sali sesyjnej w ubowie

62-260 ubowo

Walne Zgromadzenie Czonków,

 

z nastpujcym porzdkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczcego i Protokolanta Zgromadzenia.
3. Przyjcie porzdku obrad.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwa i Wniosków.
6. Dyskusja oraz gosowanie nad zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju.

7. Wolne gosy i wnioski.

8. Zamknicie obrad.

 

 

                                                                                                                                      Zarzd
                                                                                                                                      Stowarzyszenia wiatowid

 

 

Zgodnie z zapisami w & 20 statutu Stowarzyszenia wiatowid drugi termin Walnego Zebrania Czonków to 28.03.2011r. godz. 17.15