Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Światowid

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Światowid Drukuj

Zawiadamiamy, że na podstawie §22¹ ust. 7 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Łubowie,

 

z w o ł u j e 

na dzień 27 styczna 2011r. o godz. 17.00

w Sali Sesyjnej w Łubowie
62- 260 Łubowo
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

 

 

 

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Dyskusja oraz głosowanie nad zmianami w składzie Rady Projektowej.

7. Dyskusja oraz głosowanie nad zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie obrad