UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
wtorek, 26 maja 2009 10:22

Zawiadamiamy, e na podstawie § 21 ust. 7 Statutu, Zarzd Stowarzyszenia wiatowid z siedzib w ubowie,
z w o u j e
na dzie 04 czerwca 2009r. o godz. 18.00
w Sali Sesyjnej Urzdu Gminy w ubowie, 62-260 ubowo 1,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków
z nastpujcym porzdkiem obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczcego i Protokolanta Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidowoci powoania i zwoania Zgromadzenia
4. Powoanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
5. Powoanie Komisji Uchwa i Wniosków
6. Stwierdzenie wadnoci Zgromadzenia do podejmowania uchwa
7. Przyjcie porzdku obrad
8. Zatwierdzenie treci protokou z WZC z dnia 06.05.2009
9. Zatwierdzenie wysokoci skadek czonkowskich Stowarzyszenia wiatowid dla czonków zwyczajnych
10. Zapoznanie Zgromadzenia z treci raportów prawno - finansowych bdcych w posiadaniu przez stowarzyszenie, a dotyczcych dziaalnoci za okres 2008- 4 luty 2009
11. Zapoznanie Zgromadzenia ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z dziaalnoci merytorycznej i finansowej stowarzyszenia za 2008 rok
12. Podjcie uchwa w przedmiocie:
      a) Przyjcia bilansu, Rachunku Zysków i Strat wraz z informacj dodatkow
           za 2008 rok Stowarzyszenia wiatowid
      b) Przyznanie absolutorium Zarzdowi za 2008 rok
      c) Przyznanie absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2008 rok
13. Wolne gosy i wnioski
14. Zamknicie obrad