Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid Drukuj
wtorek, 26 maja 2009 10:22

Zawiadamiamy, że na podstawie § 21 ust. 7 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Łubowie,
z w o ł u j e
na dzień 04 czerwca 2009r. o godz. 18.00
w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Łubowie, 62-260 Łubowo 1,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości powołania i zwołania Zgromadzenia
4. Powołanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
6. Stwierdzenie władności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
7. Przyjęcie porządku obrad
8. Zatwierdzenie treści protokołu z WZC z dnia 06.05.2009
9. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Światowid dla członków zwyczajnych
10. Zapoznanie Zgromadzenia z treścią raportów prawno - finansowych będących w posiadaniu przez stowarzyszenie, a dotyczących działalności za okres 2008- 4 luty 2009
11. Zapoznanie Zgromadzenia ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia za 2008 rok
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
      a) Przyjęcia bilansu, Rachunku Zysków i Strat wraz z informacją dodatkową
           za 2008 rok Stowarzyszenia Światowid
      b) Przyznanie absolutorium Zarządowi za 2008 rok
      c) Przyznanie absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2008 rok
13. Wolne głosy i wnioski
14. Zamknięcie obrad