Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid Drukuj
czwartek, 03 września 2009 13:16

Zaproszenie           

Zawiadamiamy, że na podstawie § 21 ust. 7 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Łubowie, 

z w o ł u j e  

    na dzień 17 września 2009r. o godz. 18.00
w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Łubowie,
62-260 Łubowo 1,

Zwyczajne Walne Zgormadzenie Członków

 

 

z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego i Protokolanta
2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrytacyjnej
3. Stwierdzenie władności Zgormadzenia do podejmowania uchwał
4. Przedstawienie porządku obrad
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Informacja Zarządu o działalności Stowarzyszenia za okres od 05.06.2009 r. do 17.09.2009 r.
7. Przedłożenie projektów uchwał i dyskusja:
     a) Uchwała nr 1 w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego na funkcjonowanie
          LGD Stowarzyszenia Światowid, zgodnie z &28 ust.4 pkt.4 statutu
     b) Uchwała nr 2 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu do podpisania umowy na funkcjonowanie
          LGD Stowarzyszenie Światowid z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
          zgodnie z & 28 ust 4. pkt. 4
8. Podjęcie uchwał
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zamknięcie obrad