UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
poniedziałek, 16 listopada 2009 08:12

Zawiadamiamy, e na podstawie § 21 ust. 7 Statutu, Zarzd Stowarzyszenia wiatowid z siedzib w ubowie,

z w o u j e

     na dzie 23 listopada 2009r. o godz. 17.00
w Sali Sesyjnej Urzdu Gminy w ubowie,
62-260 ubowo 1,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków

z nastpujcym porzdkiem obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczcego i Protokolanta Zgromadzenia
2. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Komisji Uchwa i Wniosków
3. Stwierdzenie wadnoci Zgromadzenia do podejmowania uchwa
4. Przedstawienie porzdku obrad
5. Przyjcie porzdku obrad
6. Podjcie uchwa:
     a. Uchwaa nr 1 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Stowarzyszenia wiatowid:
        i. §3 ust.1 statutu dopisuje si: gmina Czerwonak
        ii. § 20 ust. 2 zmienia si sowa z „trzydzieci minut” na sowa „dziesi minut”
     b. Uchwaa nr 2 w sprawie poszerzenia skadu Rady Projektowej
7. Podjcie uchwa
8. Wolne gosy i wnioski
9. Zamknicie obrad