Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Walne Zgromadzenie Członków

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Walne Zgromadzenie Członków Drukuj
poniedziałek, 16 listopada 2009 08:12

Zawiadamiamy, że na podstawie § 21 ust. 7 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Łubowie,

z w o ł u j e

     na dzień 23 listopada 2009r. o godz. 17.00
w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Łubowie,
62-260 Łubowo 1,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia
2. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
3. Stwierdzenie władności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
4. Przedstawienie porządku obrad
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwał:
     a. Uchwała nr 1 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Stowarzyszenia Światowid:
        i. §3 ust.1 statutu dopisuje się: gmina Czerwonak
        ii. § 20 ust. 2 zmienia się słowa z „trzydzieści minut” na słowa „dziesięć minut”
     b. Uchwała nr 2 w sprawie poszerzenia składu Rady Projektowej
7. Podjęcie uchwał
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zamknięcie obrad