UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
niedziela, 10 stycznia 2010 10:18

Zawiadamiamy, e na podstawie § 21 ust. 7 Statutu, Zarzd Stowarzyszenia wiatowid z siedzib w ubowie,
z w o u j e
   na dzie 18 stycznia 2010r. o godz. 17.00
w Sali Sesyjnej Urzdu Gminy w ubowie,
62-260 ubowo 1,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków

z nastpujcym porzdkiem obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczcego i Protokolanta Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidowoci powoania i zwoania Zgromadzenia
4. Powoanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
5. Powoanie Komisji Uchwa i Wniosków
6. Stwierdzenie wadnoci Zgromadzenia do podejmowania uchwa
7. Przyjcie porzdku obrad
8. Podjcie uchwa w przedmiocie:
a) Przyjcia LSR ze zmianami wynikajcymi z przyjcia gminy Czerwonak w poczet czonków zwyczajnych i uwzgldniajc ewaluacje wdraania LSR w 2009 roku.
9. Wolne gosy i wnioski
10. Zamknicie obrad

W przypadku braku forum w dniu 18.01.2010r. drugi termin Walnego Zgromadzenia Czonków Stowarzyszenia wiatowid odbdzie si o 17.30 tego samego dnia.

Elektroniczna wersja LSR jest udostpniona  poniej:

 

lsr-stowarzyszenie swiatowid