Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Walne Zgromadzenie Członków

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Walne Zgromadzenie Członków Drukuj
wtorek, 23 lutego 2010 09:52

Zawiadamiamy, że na podstawie § 21 ust. 7 Statutu,
Zarząd Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Łubowie,

z w o ł u j e 
   na dzień 01 marca 2010r. o godz. 17.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Łubowie,

62-260 Łubowo 1, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości powołania i zwołania Zgromadzenia
4. Powołanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
6. Stwierdzenie władności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
7. Przyjęcie porządku obrad
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) wprowadzenie zmian w statucie Stowarzyszenia Światowid
b) przystąpienia do Wielkopolskiej Sieci LGD
c) uchwała w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich w 2010 roku
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zamknięcie obrad

  W przypadku braku forum w dniu 01.03.2010 r. drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Światowid odbędzie się o 17.30 tego samego dnia.

Załącznik:
Tekst jednolity statutu Stowarzyszenia Światowid

 

statut-stowarzyszenia-tekst-jednolity