Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid Drukuj
środa, 23 czerwca 2010 13:14

Zawiadamiamy, że na podstawie & 21 ust. 7 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Łubowie, zwołuje na dzień 29 czerwca 2010 r. o godz. 18.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Łubowie, 62-260 Łubowo 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

 

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i ważności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków
7. Przedstawienie:
     a) sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2009 r.
     b) sprawozdania fiansowego obejmującego; bilans na dzień 31.12.2009 r.,
         rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2009 r.
     c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
     d) wniosek Zarządu co do pokrycia straty lub podziału zysku,
     e) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za działalność Stowarzyszenia za 2009 r.
8. Dyskusja
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
     a) zatwierdzenie sprawozdania finasowego obejmującego; bilans na dzień 31.12.2009 r.,
         rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2009 r.,
     b) pokrycie straty lub podziału zysku,
     c) udzielenia absolutorium dla Zarządu,
     d) zmian osobowych składu Rady Projektowej,
     e) zmian w regulaminie Rady Projektowej
10. Zamknięcie obrad

Uwaga: w przypadku braku forum na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Światowid drugi termin zebrania 29.06.2010 r. o godzinie 18.15