Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Sprawozdawczo-Wyborcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Drukuj

Zawiadamiamy, że na podstawie §22 Statutu,

Zarząd Stowarzyszenia Światowid z w o ł u j e

na dzień 28 stycznia 2016r. o godz. 16.00 (czwartek)

w siedzibie pod adresem: 62-230 Witkowo

Małachowo Szemborowice 12

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków,

 

z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Światowid – Prezes  Zarządu Stowarzyszenia.

2.      Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia

3.      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.

4.      Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków (3-osobowej).

5.      Zatwierdzenie protokołów z Walnego Zgromadzenia z dnia 10 września 2015 oraz 28 grudnia 2015.

6.      Przedłożenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015 – Zarząd

7.      Przedłożenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia w 2015 – Zarząd

8.      Przedłożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok – odczytanie na WZC

9.      Przedłożenie kierunków działalności stowarzyszenia na najbliższy rok oraz związanych z tym działań formalno-prawnych (tworzenie podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji wspierającej)

10.  Przedłożenie stanu i sposobu finansowania stowarzyszenia w roku 2015

11.  Dyskusja

12.  Podjęcie Uchwał:

1/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok i przeznaczenie/pokrycie nadwyżki/straty,

2/ zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2015 rok

3/ zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok,

4/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok,

5/ podjęcie decyzji o powołaniu podmiotów ekonomii społecznej,

6/ podjęcie decyzji o sposobie finansowania stowarzyszenia na rok 2015 oraz na okres programowania 2014-2020,

13.  Przeprowadzenie Wyborów(Komisja Mandatowo-Skrutacyjna) Zarządu i  Komisji Rewizyjnej. Ogłoszenie wyborów i przedłożenie Protokołów z wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

14.  Wolne głosy i wnioski,

15.  Zakończenie

                                                                       Zarząd:                                                                    

 

Zygmunt Nowaczyk – Prezes                                                    Katarzyna Jórga – Członek Zarządu

 

UWAGI:

1.       W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28.01.2016 o godz. 16.15 bez względu na liczbę członków.

2.       Dokumenty dotyczące posiedzenia są do wglądu na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w biurze