Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia  Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowicach zawiadamia, że
na podstawie §21¹ ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o ł u j e

na dzień 28 grudnia 2015r. (poniedziałek) o godz. 10.00

w Małachowie Szemborowicach 12

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 10.09.2015 roku
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Wybory uzupełniające do Rady Projektowej – sektor gospodarczy
 8. Zapoznanie się z treścią Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowaną przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Światowid
  9. Wolne głosy i wnioski
  10. Zakończenie

 

Za Zarząd Stowarzyszenia Światowid:

Zygmunt Nowaczyk
          Prezes

 

 

 

 

Załączniki w postaci:

1.        Protokół z WZC z dnia 10.09.2015

2.        Treść LSR będzie dostępna do wglądu w biurze stowarzyszenia

UWAGI:

1.        W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28.12.2015 o godz. 10.15 bez względu na liczbę członków.