Start Organizacja Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia  Światowid z siedzibą w Łubowie zawiadamia, że
na podstawie §21¹ ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o ł u j e

na dzień 10 września 2015r. (czwartek) o godz. 16.00

w Małachowie Szemborowice 12

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków,

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Przyjęcie protokołu z WZC z dnia 29.06.2015 roku
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
  7. Zatwierdzenie zmian do LSR na lata 2009-2013 – przesunięcia w budżecie
  8. Zatwierdzenie dokumentów organizacyjnych stowarzyszenia, w tym: regulamin biura, regulamin Zarządu, regulamin Rady Projektowej, regulamin WZC, procedury wyboru wniosków w ramach działania 19.2
  9. Przyjęcie stosownych uchwał:

- Uchwała nr 1: przyjęcie zmian do LSR na lata 2007-2013

- Uchwała nr 2: przyjęcie zmian do Regulaminu Zarządu oraz Biura z nową strukturą organizacyjną

- Uchwała nr 3: przyjęcie zmian do Regulaminu Rady Projektowej

- Uchwała nr 4: przyjęcie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków

- Uchwała nr 5: przyjęcie procedury wyboru wniosków w ramach działania 19.2

10.   Wybory do Rady Projektowej zgodnie z zasadami  opisanymi w Regulaminie przyjętym w pkt. 9 – Uchwała nr 3

11.   Wolne głosy i wnioski

  1. Zakończenie                                                                    Za Zarząd Stowarzyszenia Światowid

Zygmunt Nowaczyk
          Prezes

Załączniki w postaci:

1.        Protokół z WZC z dnia 29.06.2015

2.        Statut jednolity Stowarzyszenia Światowid

3.        Regulaminy, procedury będą dostępne do wglądu w biurze stowarzyszenia

UWAGI:

1.        W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 10.09.2015 o godz. 16.15 bez względu na liczbę członków.