Start Organizacja Rada projektowa Szkolenie organów decyzyjnych LGD Stowarzyszenia Światowid

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

Po przyjeździe, zakwaterowaniu się w hotelu w godzinach popołudniowych odbyła się Debata Oksfordzka, której teza brzmiała następująco: „Tylko udział we władzach samorządowych jest motorem rozwoju lokalnego, zarówno pod względem społecznym jak i gospodarczym”. Zaangażowanie uczestników szkolenia w debatę zaskoczyło samych organizatorów i pokazało jak ważny jest to temat zarówno dla przedstawicieli samorządów lokalnych, przedsiębiorców jak i organizacji pozarządowych. Celem debaty było przetrenowanie przez uczestników szkolenia umiejętnego budowania argumentacji stanowisk za i przeciw oraz spójnego i atrakcyjnego prezentowania argumentów.

W drugi dzień odbyło się szkolenie pt; „Łowisko” – jest to gra opracowana przez amerykańskiego naukowca Richarda B. Powersa, która bardzo przejrzyście pokazuje mechanizmy tworzenia się zespołów oraz warunków, w jakich one funkcjonują. Jednoznacznie pokazuje relację pomiędzy współpracą, a wymiernymi efektami pracy zespołów. Jest to gra, w której uczestnicy wcielają się w rybaków żyjących z połowu ryb we wspólnym jeziorze. W wyniku ograniczenia zasobów jeziora oraz ryzyka całkowitego utracenia możliwości połowu, rybacy muszą znaleźć sposób, który zapewni im dalsze połowy. Zaletą tej gry jest jednoznaczne przełożenie korzyści ze współpracy na wynik finansowy indywidualnych graczy. Celem grybyło pokazanie mechanizmów tworzenia się zespołów i funkcjonowania grup, sposobów tworzenia przez ludzi zasad i norm działania oraz efektywnego korzystania ze wspólnych zasobów. Uczestnicy tej gry uczyli się: jak budować zespół w oparciu o zaufanie, jak wdrażać i egzekwować przestrzeganie ustalonych norm i zasad działania, jak motywować innych członków zespołu do wspólnego działania, jakie zagrożenie niesie brak kontroli nad ustalonymi normami, jak ocenić, która z postaw, współpraca czy konkurencja jest bardziej opłacalna w dłuższej perspektywie.

Przez kolejne dwa dni szkoleniowe uczestnicy pracowali nad autodiagnozą – Ja decydent realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Autodiagnoza była czasem refleksji nad własnymi kompetencjami i aktywności w pracach organów decydujących o realizacji misji stowarzyszenia. Następnie warsztatową metodą zapoznano się z nowymi wskaźnikami. W podgrupach dokonano ocen wniosków z każdej operacji według nowych kryteriów i zachowaniem standardu minimum. Podczas prezentacji każdej grupy odbyła się dyskusja na temat różnego stopnia oceny danych faktów. Podczas ocen wniosków z operacji „Odnowa i rozwój wsi” członkowie zawnioskowali do Zarządu o przeprowadzenie jeszcze w miesiącu marcu szkolenia z tej operacji uwzględniającego jej specyfikę do osi 4. Kolejnym wyzwaniem było zweryfikowanie wniosków pod względem wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływań.

Te warsztatowe zajęcia połączone z burzliwą dyskusją umocniły kompetencje członków organów decyzyjnych do prawidłowej realizacji zadań zawartych w strategii i przybliżyły ich do lepszego osiągnięcia wyznaczonej misji przez stowarzyszenie. Cały czas spędzony na szkoleniu umocnił partnerskie podejście do problemu i realizacji osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013. Zgodnie z zasadą, że tylko poprzez wspólne zrozumienie celów można zbudować dobrze działający organizm.    

Czas między szkoleniami został wypełniony spotkaniem z działającą na terenie Międzyzdroji Lokalną Grupą Działania oraz poznaniem okolicznych zasobów przyrodniczo-krajobrazowych tego terenu.

Wyjazd szkoleniowy odbył się w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w ramach Programu Leader PROW 2007-2013, EFRROW - Europa inwestująca w obszary wiejskie.