UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
piątek, 12 marca 2010 09:42

na cztery dziaania: mae projekty, odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw oraz rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej . Uczestnicy szkolenia pogbiali wiedz z zakresu oceny szczegóowej pod wzgldem zgodnoci, nadsyanych przez beneficjentów wniosków, z Lokaln Strategi Rozwoju i kryteriami ogólnymi. Zajcia byy przeprowadzone w formie warsztatu, pracy w kilkuosobowych grupach wiczeniowych. Zajcia odbyway si na konkretnych przykadach wniosków skadanych w ramach programu Leader. Dziki szkoleniu uczestnicy uzyskali wiedz i umiejtnoci do wiadomego ksztatowania przyszoci Lokalnej Grupy Dziaania Stowarzyszenia wiatowid i prawidowej realizacji programu Leader. Poza tym zapoznali si z mechanizmami oceny wniosków jakie bd wpywa do LGD Stowarzyszenia wiatowid w ramach wdraania Lokalnej Strategii Rozwoju.
     

Celem szkolenia byo równie zintegrowanie naszych czonków oraz zwiekszenie komunikatywnoci w grupie.

 

Drugiego dnia grupa pojechaa do Gospodarstwa Ekologicznego Pastwa Anny i Mirosawa Lech „Dziecioowo”  pooone w miejscowoci Jarków koo Lewina Kodzkiego. Tematem przewodnim spotkania byo uprawa ekologiczna aronii oraz jej dobroczynne waciwoci. Waciciele zaprezentowali szerok gam produktów z aronii wytwarzanych w sposób ekologiczny. Pastwo Lech s czonkami Lokalnej Grupy Dziaania “Kodzka Wstga Sudetów”.