Start Organizacja

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Światowid
 

       Jesteśmy organizacją pozarządową  powstałą w czerwcu 2004 roku z inicjatywy przedsiębiorców i rolników. Łączymy w swoich działaniach podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, samorządy i instytucje, a także liczne grono osób fizycznych. Statutowym zadaniem naszego Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wielofunkcyjnego postępu i poprawy życia na wsi.Przyczyniamy się do tworzenia optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie gmin zrzeszonych, budowania w społeczeństwie pozytywnego wizerunku partnerskiej współpracy międzysektorowej, a także wspierania inicjatyw wspomagających rozwój rynku produktów regionalnych i lokalnych.

       Celem naszego Stowarzyszenia jest również promowanie regionu pod względem turystycznym i inwestycyjnym. Swoim działaniem obejmujemy trzynaście Gmin: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kleszczewo, Kłecko, Kostrzyn, Mieleszyn, Nekla, Niechanowo, Pobiedziska, Trzemeszno, Witkowo oraz Łubowo,  gdzie znajduje się nasza siedziba.

       Teren Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Światowid znajduje się na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej będącej częścią Niziny Wielkopolskiej, w dogodnym pod względem komunikacyjnym i strategicznym obszarze. Przebiegają tędy ważne szlaki komunikacyjne oraz turystyczne,  w tym najbardziej znany w Wielkopolsce Szlak Piastowski. Krajobraz obszaru LGD Stowarzyszenie Światowid wzbogacają liczne akweny wodne (jeziora, rzeki i strumienie) oraz bogata gospodarka leśna (parki krajobrazowe, pomniki przyrody, parki miejskie i wiejskie). Region LGD Stowarzyszenie Światowid od zachodu graniczy z powiatem poznańskim, od południa z powiatem wrzesińskim i powiatem słupeckim, od północy z powiatem wągrowieckim, natomiast od wschodu z powiatem źnińskim i mogileńskim. Najwyższym wzniesieniem tego terenu jest Wysoczyzna Wału Wydartowskiego, znajdująca się w miejscowości Duszno (167 m n.p.m.).  Spośród rozlicznych atrakcji turystycznych regionu niewątpliwie na czoło wysuwają się walory historyczno - religijne związane z początkami państwowości polskiej.
Stowarzyszenie Światowid w latach 2006-2008 realizowało Pilotażowy Program Leader + Schemat I oraz Schemat  II.

       Misją Stowarzyszenia Światowid jest integracja lokalnej społeczności i pobudzenia jej do działania na rzecz bardziej dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru i poprawy jakości życia. Stowarzyszenie Światowid wypełnia swoją misję poprzez Lokalną Strategię Rozwoju i zawarte w niej cele szczegółowe:

 1. Wzrost liczby gospodarstw rolnych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 2. Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą opartą o wykorzystanie zasobów lokalnych
 3. Wzrost przedsiębiorczości z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 4. Utworzenie nowych miejsc pracy
 5. Wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru
 6. Poprawa stanu obiektów społeczno – kulturalnych służących mieszkańcom obszaru
 7. Zwiększenie liczby obiektów umożliwiających aktywny wypoczynek mieszkańców
 8. Poprawa estetyki miejscowości
 9. Tworzenie miejsc zapewniających publiczny dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu
 10. Aktywizacja i integracja mieszkańców. 

Głównym narzędziem  realizacji powyższych celów jest program LEADER i jego cztery przedsięwziącia

 1. Zróżnicowany rozwój gospodarczy obszaru
 2. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
 3. Aktywny wypoczynek ze Światowidem
 4. Świetlica tętniąca życiem