UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Przekazujemy Pastwu pismo z dnia  02.04.2013 r., znak: DDD-6930-24/WL-APP/13 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczcego przyznawania pomocy w ramach dziaania „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw” oraz terminie i miejscu udostpnienia wniosku o przyznanie pomocy oraz tre wyroku NSA najciekawsze zdanie to: Podsumowujc P. M. poda, e nie mona wzoru formularza opracowanego przez Agencj uzna za akt prawa obowizujcego w myl artykuu 87 § 1 Konstytucji RP.

PISMO Z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TRE WYROKU NACZELNEGO SDU ADMINISTRACYJNEGO