UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Wniosek o patno dla Beneficjentów nastpujcych dziaa inwestycyjnych PROW 2007 - 2013 w wersji PROW 2007-2013/11/01 obowizujcy od dnia 01.08.2011 r.:

413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju:

  • dla operacji, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania: "Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej"
  • dla operacji, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania  "Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw",

WNIOSEK O PATNO PDF 
WNIOSEK O PATNO EXEL (EDYTOWALNY)

INSTRUKCJA WYPENIANIA WNIOSKU O PATNO

Zaczniki do wniosku o patno:

WZÓR OWIADCZENIA O WYODRBNIENIU OSOBOWYCH KONT ALBO KORZYSTANIU Z ODPOWIEDNIEGO KODU RACHUNKOWEGO

WYKAZ DZIAEK, NA KTÓRYCH ZREALIZOWANA ZOSTAA OPERACJA TRWALE ZWIZANA Z NIERUCHOMOCI OBJTA WNIOSKIEM O PATNO

INFORMACJA DOTYCZCE PARAMETRÓW ZAKUPIONEJ MASZYNY/URZDZENIA

FORMULARZ ZESTAWIENIA FAKTUR LUB RÓWNOWANYCH DOKUMENTÓW KSIGOWYCH DOTYCZCYCH OPERACJ

ANKIETA MONITORUJCA LGD STOWARZYSZENIA WIATOWID