UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
środa, 02 czerwca 2010 14:01

 

 Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie wiatowid

informuje o moliwoci skadania za poredncitwem Lokalnej Grupy Dziaania Stowarzyszenie wiatowid wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o 4 LEADER, dziaanie 4.1/413 - Wdraanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

 

 

1) operacje, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw”

- termin skadania wniosków: 14 czerwca - 28 czerwca 2010 r.

- limit dostpnych rodków: 1 000 000 z

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W WERSJI PDF
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WERSJA DO EDYCJI

INSTRUKCJA WYPENIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI
EKONOMICZNY PLAN OPERACJI_WERSJA DO EDYCJI

INSTRUKCJA WYPENIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI

OWIADCZENIE O POSIADANIU STATUTU MIKROPRZEDSIBIORCY
OWIADCZENIE O POSIADANIU STATUTU MIKROPRZEDSIBIORCY W WERSJI DO EDYCJI

OWIADCZENIE WACICIELA NIERUCHOMOCI
OWIADCZENIE O NIERUCHOMOCI W WERSJI DO EDYCJI

OWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS
OWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS W WERSJI DO EDYCJI

WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO
WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO W WERSJI DO EDYCJI

KARTA OCENY ZGODNOCI
KARTA OCENY PUNKTOWEJ

OWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

WYKAZ DODATKOWYCH ZACZNIKÓW

ROZPORZDZENIE ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NOWELIZACJA I

ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NOWELIZACJA II

 

2) operacje, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania „Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej”

termin skadania wniosków: 14 czerwca - 28 czerwca 2010 r.

limit dostpnych rodków: 700 000 z

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY WERSJA DO EDYCJI

INSTRUKCJA WYPENIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI
EKONOMICZNY PLAN OPERACJI_WERSJA DO EDYCJI

INSTRUKCJA WYPENIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI

OWIADCZENIE WACICIELA NIERUCHOMOCI
OWIADCZENIE WACICIELA NIERUCHOMOCI W WERSJI DO EDYCJI

OWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS
OWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS W WERSJI DO EDYCJI

WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO
WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO W WERSJI DO EDYCJI

KARTA OCENY ZGODNOCI
KARTA OCENY PUNKTOWEJ

OWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

WYKAZ DODATKOWYCH ZACZNIKÓW

ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
ROZPORZDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NOWELIZACJA I

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

 

Miejsce i tryb skadania wniosków: wnioski naley skada bezporednio w siedzibie LGD Stowarzyszenie wiatowid, ubowo 1, 62-260 ubowo, w dniach:

Poniedziaek - 7.00-15.00

Wtorek - 7.00-17.00

roda, Czwartek - 8.00-16.00

Pitek - 8.00-14.00

Szczegóowe informacje dotyczce naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbdnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy dostpne s na stronie internetowej LGD: www.swiatowidlubowo.pl oraz w biurze LGD,
a take na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl oraz w centrali i oddziale regionalnym ARiMR, a take w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie internetowej Programu: www.prow.umww.pl.

 Dodatkowo informacji udzielaj:

Biuro Stowarzyszenia wiatowid, tel. (061)427 59 50, w dniach: wtorek 12.00-17.00, roda 8.00-12.00; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Publikacja wspófinansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestujca w obszary wiejskie
Instytucja Zarzdzajca PROW 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi