UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
środa, 21 lipca 2010 12:04

Informujemy, e 20 lipca 2010r. odbyo si posiedzenie Rady Projektowej LGD Stowarzyszenie wiatowid, na którym zatwierdzono oceny spenienia kryteriów wyboru wniosków zgodnych z Lokaln Strategi Rozwoju, które wpyny do biura podczas naboru 14.06-28.06.2010r.

Poniej zamieszczamy list ocenianych wniosków w ramach dziaania 4.1/431-Wdraanie lokalnych strategii rozwoju tj. na operacje, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw” .

Lista ta zawiera wnioski zgodne z Lokaln Strategi Rozwoju, które w ramach tej zgodnoci podlegay ocenie spenienia kryteriów wyboru i uzyskay zatwierdzon przez Rad Projektow ilo punktów. Miejsce na licie jest uzalenione od iloci otrzymanych punktów. Wnioskodawca moe zoy do Zarzdu Stowarzyszenia wiatowid w formie pisemnej odwoanie od rozstrzygni Rady Projektowej (iloci przyznanych punktów) w terminie 7 dni od dorczenia informacji LGD.

Lista ta nie jest list wniosków, które otrzymay dofinansowanie. Lista taka zostanie umieszczona po zakoczeniu trybu odwoawczego.

 

LISTA RANKINGOWA MIKROI/2010