UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

W wyniku naboru wniosków w dniach 18.11-02.12.10 r. o przynanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o 4 LEADER, dziaanie 4.1/413 - Wdraanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na operacje, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw” oraz “Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej” do Stowarzyszenia wiatowid wpyney nastpujce wnioski:

 files/2010/12/ZESTAWIENIE WNIOSKOW TWORZENIE I ROZWOJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW.pdf

files/2010/12/ZESTAWIENIE WNIOSKOW ROZNICOWANIE W KIERUNKU DZIALALNOSCI NIEROLNICZEJ(1).pdf

 

Limit dostpnych rodków na dziaanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw w naborze MIKROI/2010 wynosi 901 873,50

Limit dostpnych rodków na dziaanie Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej w naborze ROLI/2010 wynosi 314 867,00