Start Leader Tworzenie szlakow kajakowych Turystyka kajakowa to jest to!!!

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Turystyka kajakowa to jest to!!! Drukuj

 

 W dniu 11 kwietnia br. w biurze Stowarzyszenia wiatowid w ubowie odbyo si spotkanie z przedstawicielami organizacji zajmujcymi si turystyk wodn w powiecie gnienieskim, poznaski i wgrowieckim. Spotkanie to zostao zorganizowane w ramach realizacji przez Stowarzyszenie wiatowid, Stowarzyszenie Dolina Weny i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania Kraina Trzech Rzek projektu wspópracy w ramach osi 4 LEADER pt; „ Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych”.

Gównym celem projektu jest oznaczenie szlaku kajakowego, postawienie tablic promocyjno-informacyjnych na rzekach Wena i Maa Wena oraz wykonanie przewodnika turystycznego Weny i Maej Weny. Najwaniejszy jest jednak rozwój turystyki kajakowej na tym terenie i zwikszenie atrakcyjnoci jej wykorzystania poprzez organizowanie licznych spywów.

Na spotkanie do ubowa zostay zaproszone: Gnienieski Klub Turystyki Wodnej PTTK „Horyzont”, Klub eglarski „Korsarz” z Kecka, Stowarzyszenie „Pod aglami” z Trzemeszna, Piastowskie Towarzystwo-Historyczno Turystyczne z Gniezna, Klub Wiolarski 04 Pozna, PTTK Janowiec Wlkp., Klub Motorowodny „Turbina” z Kecka oraz Stowarzyszenie Rozwoju Rekreacji i Ochrony rodowiska w Czerwonak. Gospodarze spotkania Stowarzyszenie wiatowid i Stowarzyszenie Dolina Weny zaprosili organizacje do wspópracy w ramach w/w projektu. Ich rola ma polega na wspóorganizowaniu na wodach gmin nalecych do stowarzysze tworzcych projekt wspópracy spywów kajakowych. W ramach projektu zostao zakupionych 30 kajaków, 60 wiose i 60 kamizelek asekuracyjnych. Sprzt ten zostanie udostpiony organizacjom w celu zorganizowania jak najwikszej iloci spywów, a co za tym idzie popularyzacji turystyki kajakowej i promocji walorów przyrodniczych terenu na których dziaaj.

Zaproszeni do projektu partnerzy wyrazili ch i gotowo swoich organizacji do wczenia si w projekt wspópracy i organizacj spywów kajakowych na akwenach wodnych, na których pywaj od lat. Poznajc rzeki i jeziora dotd niepoznane.

Mamy nadziej, e dziki wczeniu si tych organizacji w projekt rzeki Wena i Maa Wena na nowo zaczn y, a turystyka kajakowa stanie si atrakcj turystyczn naszego regionu.