Start Leader Projekty współpracy Droga św. Jakuba Szkolenie dla przewodników na Drodze św. Jakuba

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Szkolenie dla przewodników na Drodze św. Jakuba Drukuj

 

 W dniach 23. - 25. maja 2014 r. odbyło się drugie szkolenie dla przewodników na Drodze św. Jakuba w nowym schronisku młodzieżowym, znajdującym się na drodze św. Jakuba prowadzącej do Zgorzelca przez Lubań. Schronisko „Pod Cisem” jest bardzo dobrym miejscem i przystankiem również dla Pielgrzymów, wyposażone w miejsca noclegowe, prysznice oraz kuchnię. Pielgrzym po trudach przebytej drogi znajdzie tutaj miłą obsługę i wspaniałe warunki do odpoczynku przed dalszą drogą.

W szkoleniu uczestniczyło 13 osób. Uczestnicy reprezentowali przedstawicieli partnerów Projektu z województwa lubuskiego (Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich) oraz Dolnego Śląska (Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu). Uczestnicy szkolenia to osoby, które Drogę św. Jakuba już poznali oraz ci, którzy chcieli poznać lub poszerzyć swoją wiedzę o Drodze. W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zapoznali się z programem szkolenia a następnie z historią Drogi i postacią św. Jakuba Starszego. Po wysłuchaniu aspektów historycznych prelegent przedstawił znaczenie Drogi w historii Europy, omówił aspekt duchowy oraz różnice pomiędzy pielgrzymowaniem Drogą św. Jakuba i pielgrzymkami masowymi, które dominują w Polsce. Uczestnicy dyskutowali o istocie indywidualnej formy pielgrzymowania oraz postrzeganiu jej przez mieszkańców naszego kraju. Cele religijne a osobiste oczekiwania pielgrzymów to kolejne rozważania przy współudziale uczestników.

W drugim dniu uczestnicy przeszli odcinek Drogi św. Jakuba z Uniegoszczy do Henrykowa. Na początku Drogi odwiedzili kościół pw. NMP, gdzie na plebanii kontynuowano dalsze omawianie części duchowej strony pielgrzymowania oraz zapoznano się z odcinkami Drogi przebytymi przez prelegenta. W czasie pokonywania Drogi prelegent przekazywał uczestnikom, na jakie aspekty powinni zwrócić uwagę spotykając Pielgrzymów na drodze. W czasie Drogi uczestnicy poznawali otoczenie i wymieniali się spostrzeżeniami. Już w czasie Drogi poznali zabytki a po obiedzie prelegent przedstawił osobliwości Drogi św. Jakuba: architekturę, zabytki i przyrodę w kontekście atrakcyjności turystycznej. Uczestnicy brali udział w warsztatach, które miały odpowiedzieć na pytanie, czy Droga św. Jakuba może być produktem turystycznym. W czasie warsztatów podnoszono również problem promocji, która mogłaby wpłynąć na rozwój infrastruktury turystycznej. W trzecim dniu prelegent przedstawił obraz pielgrzyma, jego oczekiwania i potrzeby. Uczestnicy wymieniali się informacjami o pielgrzymach których spotkali na Drodze. Na zakończenie szkolenia podsumowano trzy dni wspólnej pracy. Wszyscy stwierdzili, że mamy za mało informacji o Drodze a strona duchowości jest bardzo słabo wykorzystywana. Istnieje zatem potrzeba przygotowania planu komunikacji, potrzeba spotkań z właścicielami gospodarstw agroturystycznych, współpracy i zaangażowania mediów w promocję (prasa lokalna i regionalna; TV lokalne, regionalne i krajowe) oraz współpracy z przewodnikami turystycznymi i szkolenia, które miałyby na celu wprowadzenia w program wycieczek i przedstawienia idei Drogi św. Jakuba. Wszyscy uczestnicy wyjechali z deklaracją spotkania się na odcinkach Drogi św. Jakuba i przejścia odcinkami Drogi św. Jakuba w czasie weekendów.

Bożena Mulik