Start Leader Projekty współpracy Droga św. Jakuba Międzynarodowa konferencja w ramach projektu Europejskie Drogi św. Jakuba

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Międzynarodowa konferencja w ramach projektu Europejskie Drogi św. Jakuba Drukuj

Droga św. Jakuba jest pojęciem jeszcze nieznanym dla wielu mieszkańców naszego kraju. Aby zmienić ten stan rzeczy, sześć Lokalnych Grup Działania z terenu województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego zorganizowało 10 maja br. w Głogowie po raz pierwszy na tak dużą skalę międzynarodową konferencję w ramach projektu Europejskie Drogi św. Jakuba. Na konferencję zostali zaproszeni zagraniczni partnerzy, przedstawiciele Kościoła, samorządów lokalnych i organizacji turystycznych, które znajdują się na terenie Drogi św. Jakuba w rejonie działania lokalnych LGD-ów.

Celem najważniejszym spotkania, którego myśl przewodnia brzmiała: „ Dokąd wiedziesz Drogo …” było zaprezentowanie wszystkim uczestnikom walorów Drogi jako szlaku rozumianego nie tylko w kontekście pielgrzymowania. W dzisiejszych czasach istnienie Drogi opierać musi się także na zaprezentowaniu jej z punktu widzenia zarówno duchowego, jak i również ekonomicznego. Dzięki postrzeganiu Drogi w sposób integralny, łączący w sobie wymiar duchowy, ekonomiczny i turystyczny, pielgrzym wędrujący tym szlakiem może odczuć wynikające z tego realne korzyści. Około dziewięćdziesięciu uczestnikom konferencji próbowali przybliżyć te wartości zaproszeni prelegenci. Joe Weber pokazał zebranym strukturę i zasady działania projektu poza granicami Polski. Agata Kowal-Ruschil i Marek Karłowski przedstawili spojrzenie na Drogę św. Jakuba z punktu widzenia turystyki, podkreślając ekonomiczny i agroturystyczny aspekt Drogi. Natomiast Marek Wróbel zaprezentował zgromadzonym trudności na szlaku, na jakie napotyka przeciętny pielgrzym i jak można temu przeciwdziałać. I wreszcie ksiądz Marek Kurzawa ciekawie przedstawił duchowy kontekst pielgrzymowania, który musi nam towarzyszyć, aby nie stracić poczucia najważniejszego celu pielgrzymki: duchowej odnowy.

Ważnym elementem konferencji była dyskusja panelowa, moderowana przez Katarzynę Jórgę, w której zaproszeni przez nią uczestnicy przedstawiali swoje doświadczenia związane z Drogą św. Jakuba. Panel dyskusyjny był doskonałą okazją do przekazania wartości dodanych Drogi. Wartości, które trudno zmierzyć i ocenić w sposób materialny. W tej części konferencji goście mieli możliwość zadawania pytań i przedstawienia swoich spostrzeżeń związanych z Drogą św. Jakuba. Wypowiedzi wielu osób wskazują jednoznacznie na wyraźne zainteresowanie samorządów, organizacji turystycznych i właścicieli gospodarstw agroturystycznych możliwościami, które stwarza Droga św. Jakuba.

Jesteśmy przekonani, że zorganizowana przez nas konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów i zaprezentowania szerokiemu kręgowi osób Drogi św. Jakuba, które na co dzień są lub mogą być z nią związane.

Organizatorzy

Zdjęcie główne: Renata Pałucka - Przemiany na Szlaku Piastowskim

Zdjęcia: LGD Wzgórza Dalkowskie