Start Leader Projekty współpracy Droga św. Jakuba Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Europejskie Drogi św. Jakuba

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Europejskie Drogi św. Jakuba Drukuj

 Droga św. Jakuba jest od wieków szlakiem pielgrzymim, który przebiega przez wiele krajów Europy. Nie można mówić o pielgrzymowaniu tym szlakiem w oderwaniu od innych państw. Dlatego projekt Europejskie Drogi św. Jakuba jest projektem międzynarodowym realizowanym w ramach Projektu LEADER, finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie partnerów odbyło się tym razem w naszym kraju - 9 maja br. w Głogowie - jako integralna część międzynarodowej konferencji w ramach projektu Europejskie Drogi św. Jakuba. Na spotkanie przybyli nasi partnerzy z Austrii, Niemiec i Szwajcarii. Ze strony polskiej obecni byli przedstawiciele wszystkich Lokalnych Grup Działania biorących udział w tym projekcie.

Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowych działań podjętych przez poszczególnych partnerów projektu, przedstawienie osiągnięć i problemów związanych z realizacją poszczególnych projektów częściowych oraz określenie działań, które będą realizowane w najbliższej przyszłości. Relację strony polskiej zaprezentowała Katarzyna Jórga, dyrektor biura Stowarzyszenia Światowid, którego działania z ramienia Stowarzyszenia koordynuje Sławomir Kozłowski. Katarzyna Jórga przedstawiła szczegółowo działalność LGD-ów w ramach projektu. Trudno byłoby wymienić tu wszystkie zrealizowane zadania, lecz nie sposób nie wspomnieć o kilku z nich. Do najważniejszych należą opracowanie odcinków Wielkopolskiej i Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba dostępnych także dla obcokrajowców na stronie www.gps-tracks.com, opracowanie i wydanie w języku polskim „Przewodnika duchowego” dla pielgrzymów Drogi św. Jakuba – swoistego poradnika i towarzysza dla pielgrzymów, przygotowanie międzynarodowej konferencji w ramach projektu Europejskie Drogi św. Jakuba dla przedstawicieli Kościoła, samorządów i organizacji turystycznych leżących na Drodze św. Jakuba na terenie działania LGD-ów, aby rozpropagować wiedzę o Drodze oraz przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących Drogi św. Jakuba. Zaprezentowane osiągnięcia wywarły na naszych partnerach duże wrażenie. Jak podkreślił Joe Weber, kierownik międzynarodowego projektu, Polska jest krajem, który poprzez swoje działania może służyć jako przykład ich intensywności i jakości. Spotkanie partnerów zakończyła oficjalna kolacja wydana przez gospodarza spotkania, Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, na terenie którego odbyło się spotkanie. 

Sławomir Kozłowski - Koordynator projektu