UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

SZKOLENIE PRZEWODNIKÓW SZLAKU W. JAKUBA W NIEMCZECH.

Jest rzecz powszechnie znan i oczywist, e pielgrzymki zorganizowane potrzebuj opiekunów i przewodników. W krajach Europy zachodniej jest to standard, który nie dziwi nikogo. I nie chodzi tu o grupy kilkusetosobowe, ale o mae, czasami skadajce si z kilkunastu uczestników. Dlatego organizuje si tam szkolenie kwalifikowanych przewodników pielgrzymek. Poniej krótka relacja z takiego kursu, który mia miejsce w tym roku w Niemczech, z udziaem koordynatora szlaku w. Jakuba w Polsce – Sawomira Kozowskiego.

Szkolenie miao charakter trzech weekendowych moduów. Pierwszy odby si w Augsburgu na przeomie marca i kwietnia 2012, drugi w poowie maja w Eichstätt a ostatni w kocu lipca br. w miejscowoci Hirschberg. Wszystkie miejscowoci le na terenie Bawarii, gdy gównym organizatorem szkolenia  byo niemieckie stowarzyszenie Jakobuswege e.V. z siedzib w Eichstätt,zajmujce si od lat szeroko rozumianymi kwestiami szlaku w. Jakuba, przede wszystkim w poudniowych Niemczech. Szkolenie obejmowao bardzo wiele zagadnie i nie sposób wymieni je wszystkie, dlatego trzeba ograniczy si do kilku najwaniejszych. Motywem przewodnim szkolenia by szlak w. Jakuba, tak wic cz wykadów powicono postaci w. Jakuba, charakterystyce i historii pielgrzymowania oraz sferze duchowej towarzyszcej kadej pielgrzymce. Spora cz zaj dotyczya praktycznej strony pielgrzymowania widzianego oczyma przewodnika: konflikty w grupie i ich agodzenie, organizacja pielgrzymki od strony praktycznej, a wic zapewnienie wyywienia, noclegów i opieki duchowej przewodnika.

Ta cz zostaa przedstawiona w sposób jak najbardziej praktyczny, gdy jednym z elementów szkolenia bya caodzienna, kilkunastokilometrowa pielgrzymka uczestników kursu. Oczywicie nie obyo si te bez elementów pierwszej pomocy, kwestii komunikacyjnych i ubezpiecze. Uczestnikami kursu byli Niemcy z terenu Bawarii, gdy to wanie oni bd ekspertami na tamtym terenie. Szkolenie zakoczyo si rozdaniem certyfikatów i wspólnym omówieniem caego kursu. Jedynym obcokrajowcem biorcym udzia w opisywanym szkoleniu by przedstawiciel Polski - Sawomir Kozowski. Jego udzia by moliwy dziki programowi Unii Europejskiej i projektowi Leader „Europejskie szlaki w. Jakuba” realizowanemu przez Lokaln Grup Dziaania Stowarzyszenie wiatowid w ubowie. Powyszy projekt zakada oywienie idei jednego z najwaniejszych szlaków kulturowych  Europy w naszym kraju. Gówne elementy szkolenia w Niemczech zostan przetransponowane do Polski i dopasowane do naszej specyfiki pojcia pielgrzymowania, które w Polsce ma czciowo inny charakter ni u naszych zachodnich ssiadów.  Dla zainteresowanych t problematyk podobny kurs zostanie zorganizowany w Polsce.