Start Leader Spotkanie plenarne w Grossrussbach.

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Spotkanie plenarne w Grossrussbach. Drukuj

 

 

Spotkania plenarne organizowane w ramach midzynarodowego projektu „Drogi w. Jakuba w Europie” nale ju do tych dziaa, które stay si integraln czci wspópracy partnerów zaangaowanych w realizacj wspomnianego projektu. Polska jest w tym projekcie najwaniejszym ogniwem ze strony pastw reprezentujcych Europ Wschodni.

Na miejsce spotkania plenarnego w padzierniku br. wybrano ma miejscowo w Austrii – Grossrussbach. Delegaci z Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Czech, Wgier i Polski brali udzia w dwudniowym spotkaniu, omawiajc kwestie zwizane z realizacj projektu w wymienionych krajach. Staym elementem takich spotka s te odczyty i prelekcje oraz wymiana dowiadcze uczestników spotkania. Jak zawsze nie obyo si bez nieoficjalnych rozmów, udziau w okolicznociowym, ekumenicznym naboestwie oraz oficjalnej kolacji wydanej przez gospodarzy spotkania. Dla naszej, w tym roku wyjtkowo licznej delegacji byo to nader owocne spotkanie plenarne. Na miejscu wyjaniono wiele istotnych kwestii, dotyczcych realizacji projektów czciowych, aktualnego stanu prawnego projektu w Polsce i umów midzy partnerami w Polsce i Europie. Nasz kraj reprezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, WLGD Kraina Lasów i Jezior, Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg w. Jakuba w Polsce oraz naszego Stowarzyszenia wiatowid. Biorc udzia w spotkaniu plenarnym po raz pierwszy w tak licznej grupie delegatów, chcielimy podkreli znaczenie projektu dla naszego kraju oraz naby potrzebnego nam dowiadczenia, które bdzie nam niezbdne w organizacji takiego spotkania dla wszystkich partnerów projektu w Polsce w 2013 roku.

 

Koordynator projektu: Sawomir Kozowski