UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 W dniach 1,2 grudnia 2011, w  Pannonhalma na Wgrzech odbyo si spotkanie wszystkich partnerów i koordynatorów projektu  „Droga w. Jakuba”. Na zjedzie obecni byli przedstawiciele z Wgier,  Polski, Sowacji, Austrii, Szwajcarii i Niemiec. W ramach spotkania kady kraj w postaci prezentacji omawia jakie dziaania s podejmowane w ramach projektu  oraz  jak wyglda  sytuacja tworzenie szlaków. 

 

Nastpnie zgromadzeni zastanawiali si, co powinna zawiera wspólna dla wszystkich krajów platforma informacyjna dla pielgrzymów, którzy chcieliby podj si wdrówki  europejskimi  szlakami  w. Jakuba.  Poruszono  take temat dotyczcy szczegóowych wytycznych prawnych w poszczególnych krajach, z uwzgldnieniem warunków dziaania programu „Leader”.

Spotkanie koordynatorów i  zarzdzajcych projektem byo szczególnie wane, gdy stworzyo okazj  do osobistego poznania si osób  pracujcych w projekcie. Wspólne rozmowy, dzielenie si  problemami i wizjami dotyczcymi dalszej realizacji projektu „Droga w. Jakuba”, zdecydowanie pobudz  wspóprac i przynios same korzyci.  

Przypominamy, e projekt "Droga w. Jakuba" realizowany jest przez Stowarzyszenie wiatowid w ramach dziaania 4.21 "Wdraanie projektów wspópracy" w ramach osi 4 LEADER PROW 2007-2013 Europa inwestujca w obszary wiejskie.  

Zdjcia: Lajos Tanay - Local Journalist