Start Leader Czego potrzebuje pielgrzym?

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Czego potrzebuje pielgrzym? Drukuj
poniedziałek, 15 listopada 2010 19:34

Spotkanie ekspertów ds. Dróg w. Jakuba we Fryzyndze (Freising)

W dniach 28-30 padziernika 2010 roku, w Centrum Ksztacenia im. Kardynaa Döpfnera we Fryzyndze spotkao si 90 ekspertów ze stowarzysze jakubowych, diecezji bawarskich, kocioa ewangelicko-luteraskiego oraz lokalnych grup dziaania, by dokonujc analizy aktualnego stanu Dróg Jakubowych zdefiniowa potrzeby ich rozwoju.

 

Dla wszystkich byo oczywiste:

Drogi w. Jakuba w Bawarii wymagaj jeszcze intensywnego rozwoju, by na kadym dziennym odcinku wdrówki, zagwarantowa zaspokojenie potrzeb pielgrzymów w zakresie wyywienia, noclegu i dostpu do informacji.

Znalezienie noclegu utrudnia przede wszystkim wiejski charakter okolicy, poniewa liczba wiejskich zajazdów coraz bardziej si zmniejsza. W regionach turystycznych problem stanowi take przyjcie gocia na jeden nocleg. Dzisiejszy pielgrzym, nie jest ju jednak „biednym” pielgrzymem. Wskazuje na to jego wyposaenie. Wprawdzie preferuje on w trakcie odbywania pielgrzymki proste ycie i skromne kwatery, jednake wieczorem ceni sobie specjalnoci regionu. W tym zakresie potrzebna jest jeszcze kampania informacyjna.

Naley take przekona niektóre parafie, by ich koció pozostawa otwarty w cigu dnia. W kocu pielgrzymi zmierzajcy Drog w. Jakuba nie id zwykym szlakiem, lecz szukaj take duchowej zadumy w kocioach i kaplicach.

Bawaria jest krajem tranzytowym dla pielgrzymów udajcych si do Santiago de Compostela. Dlatego te w sesji plenarnej wzili równie udzia partnerzy z Polski, Czech, Wgier, Austrii, Szwajcarii i Poudniowego Tyrolu.

Celem wspópracy, wspieranej obecnie przez UE w ramach programu „Leader”, jest ponadto stworzenie midzynarodowej platformy informacyjnej, wzmocnienie partnerstwa, moliwie pena digitalizacja informacji o europejskich Drogach w. Jakuba, ksztacenie przewodników, stworzenie wspólnych standardów wyposaenia, znakowania dróg i przygotowywania materiaów informacyjnych. Dotyczy to równie informacji, które kierowane s do gmin lecych wzdu drogi Jakubowej.

Z samej Bawarii we wspóprac zaangaowao si 35 lokalnych grup dziaania stworzonych w ramach projektu Leader. Koordynatorem dziaa podejmowanych w ramach wspópracy jest Stowarzyszenie Dróg Jakubowych - Jakobuswege e.V., które utworzono we wrzeniu 2009 roku w Eichstatt.