UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
czwartek, 29 października 2009 15:55

 

28 padziernika 2009 r. odbyo si w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy spotkanie dotyczce podjcia wspópracy na temat promocji Drogi w. Jakuba Mogilno- Zgorzelec. Inicjatorem spotkania bya Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie wiatowid, które we wspópracy z Muzeum przygotowao spotkanie.

Sporód zaproszonych goci na spotkanie przybyli przedstawiciele Lokalnych Grup Dziaania, których teren dziaania obejmuje szlak w. Jakuba: Ssiedzi wokó szlaku Piastowskiego z Mogilna, Gocinna Wielkopolska, Partnerstwo Izerskie, poza tym na spotkanie przybyli: Dyrektor naukowy Kolegium Europejskiego w Gnienie, Zastpca Dyrektora Muzeum Pocztków Pastwa Polskiego, pracownik Wydziau Promocji Starostwa Powiatowego w Gnienie, Prezes Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski, przedstawiciele Bractwa w. Jakuba oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjació Drogi w. Jakuba. 

Spotkanie miao na celu dokona oceny dotychczasowego stanu szlaku w. Jakuba, czyli jego infrastruktury, oznakowania, bazy turystycznej i gastronomicznej oraz publikacji.  

Podczas spotkania zosta ustalony plan wspópracy dotyczcy ujednolicenia
i wypromowania Drogi w. Jakuba Mogilno-Zgorzelec. Projekt bdzie realizowany w ramach dziaania 4.21 Wdraanie projektów wspópracy Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Mamy nadziej, e uda nam si zbudowa stabiln platform wspópracy dotyczc szlaku w. Jakuba Mogilno-Zgorzelec.