LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW OWI/2012 Drukuj

 

 

 Po zakończeniu procedury oceny wniosków przez Radę Projektową w ramach naboru wniosków w dniach 26.01-09.02.2012 r., poniżej zamieszczamy LISTĘ RANKINGOWĄ ocenionych wniosków w ramach działania 4.1/431-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju tj. na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” .
 


Lista ta zawiera wnioski zgodne i niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, które w ramach tej zgodności podlegały ocenie spełnienia kryteriów wyboru i uzyskały zatwierdzoną przez Radę Projektową ilość punktów. Miejsce na liście jest uzależnione od ilości otrzymanych punktów. Wnioskodawca może złożyć do Zarządu Stowarzyszenia Światowid w formie pisemnej odwołanie od rozstrzygnięć Rady Projektowej (ilości przyznanych punktów) w terminie 5 dni od doręczenia informacji LGD.

Lista ta nie jest listą wniosków, które otrzymały dofinansowanie.

LISTA RANKINGOWA DO POBRANIA