Nabór wniosków na działania "Odnowa i rozwój wsi" i "małe projekty" Drukuj

 

 

 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Światowid informuje o możliwości składania za jego pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

 

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi

– termin składania wniosków: 26 stycznia – 09 lutego 2012 r.

– limit dostępnych środków: 1 468 005,00 zł

 

2) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

– termin składania wniosków: 26 stycznia – 09 lutego 2012 r.

– limit dostępnych środków: 600 000,00 zł

 

 Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Światowid, Łubowo 1, 62-260 Łubowo w dniach:

poniedziałek, godz.:7.00 -15.00
wtorek, godz.: 7.00-17.00
środa i czwartek, godz.: 8.00-16.00
piątek, godz.: 8.00-14.00

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej Stowarzyszenia Światowid: www.swiatowidlubowo.pl, a także:w siedzibie i na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: http://www.umww.pl/urzad/departamenty/departament-programow-rozwoju-obszarow-wiejskich.html

 

LGD Stowarzyszenie Światowid będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały, co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów, to znaczy:

- w przypadku operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi’, – co najmniej 15,0 punktów;

- w przypadku „Małych projektów” – co najmniej 14,5 punktów.

 

Dodatkowo informacji udzielają:

Pracownicy Biura Stowarzyszenia Światowid

 Uwaga: Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) DOTYCZĄCE DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

WNIOSEK WERSJA PDF
WNIOSEK WERSJA DO EDYCJI

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

FORMULARZ ZESTAWIENIE FAKTUR WRAZ Z INSTRUKCJĄ

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY PUNKTOWEJ

MINIMALNE WYMAGANIA

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA LGD

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA DO UMWW

2) DOTYCZACE DZIAŁANIA "MAŁE PROJEKTY"
WNIOSEK WERSJA PDF

WNIOSEK WERSJA DO EDYCJI

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY PUNKTOWEJ

MINIMALNE WYMAGANIA

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA LGD

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA DO UMWW