UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 

 Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie wiatowid informuje o moliwoci skadania za jego porednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o 4 LEADER, dziaanie 4.1/413 – Wdraanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

 

1) operacje, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania ”Odnowa i rozwój wsi

– termin skadania wniosków: 26 stycznia – 09 lutego 2012 r.

– limit dostpnych rodków: 1 468 005,00 z

 

2) operacje, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniaj si do osignicia celów tej osi, tzw. maych projektów

– termin skadania wniosków: 26 stycznia – 09 lutego 2012 r.

– limit dostpnych rodków: 600 000,00 z

 

 Miejsce i tryb skadania wniosków: wnioski naley skada bezporednio w siedzibie Stowarzyszenia wiatowid, ubowo 1, 62-260 ubowo w dniach:

poniedziaek, godz.:7.00 -15.00
wtorek, godz.: 7.00-17.00
roda i czwartek, godz.: 8.00-16.00
pitek, godz.: 8.00-14.00

 

Szczegóowe informacje dotyczce naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbdnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostpne s w siedzibie i na stronie internetowej Stowarzyszenia wiatowid: www.swiatowidlubowo.pl, a take:w siedzibie i na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Województwa Wielkopolskiego: http://www.umww.pl/urzad/departamenty/departament-programow-rozwoju-obszarow-wiejskich.html

 

LGD Stowarzyszenie wiatowid bdzie wybiera do finansowania wycznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod wzgldem speniania kryteriów wyboru uzyskay, co najmniej 50% maksymalnej moliwej do uzyskania liczby punktów, to znaczy:

- w przypadku operacji odpowiadajcych warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania „Odnowa i rozwój wsi’, – co najmniej 15,0 punktów;

- w przypadku „Maych projektów” – co najmniej 14,5 punktów.

 

Dodatkowo informacji udzielaj:

Pracownicy Biura Stowarzyszenia wiatowid

 Uwaga: Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) DOTYCZCE DZIAANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

WNIOSEK WERSJA PDF
WNIOSEK WERSJA DO EDYCJI

INSTRUKCJA WYPENIANIA WNIOSKU

FORMULARZ ZESTAWIENIE FAKTUR WRAZ Z INSTRUKCJ

KARTA OCENY ZGODNOCI Z LSR

KARTA OCENY PUNKTOWEJ

MINIMALNE WYMAGANIA

OWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

OWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA LGD

OWIADCZENIE BENEFICJENTA DO UMWW

2) DOTYCZACE DZIAANIA "MAE PROJEKTY"
WNIOSEK WERSJA PDF

WNIOSEK WERSJA DO EDYCJI

INSTRUKCJA WYPENIANIA WNIOSKU

KARTA OCENY ZGODNOCI Z LSR

KARTA OCENY PUNKTOWEJ

MINIMALNE WYMAGANIA

OWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

OWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA LGD

OWIADCZENIE BENEFICJENTA DO UMWW