UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Lokalna Grupa Dziaania

Stowarzyszenie wiatowid

 

informuje o moliwoci skadania za porednictwem Stowarzyszenia wiatowid  wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, o 4 LEADER, dziaanie
4.1/413 – Wdraanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

 

operacje, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania Odnowa i rozwój wsi

termin skadania wniosków: 24 maja – 07 czerwca 2011 r.

limit dostpnych rodków: 2 010 000,00 z

Miejsce i tryb skadania wniosków: wnioski naley skada bezporednio w siedzibie

Stowarzyszenia wiatowid , ubowo 1, 62-260 ubowo w dniach:

poniedziaek, godz.:7.00 -15.00
wtorek, godz.: 7.00-17.00
roda i czwartek, godz.: 8.00-16.00
pitek, godz.: 8.00-14.00

 

Szczegóowe informacje dotyczce naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbdnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostpne s w siedzibie i do pobrania poniej:

 WNIOSEK WERSJA DO EDYCJI
 WNIOSEK WERSJA PDF.
 INSTRUKCJA WYPENIANIA WNIOSKU
 KARTA OCENY ZGODNOCI OPERACJI Z LSR

 KARTA OCENY OPERACJI WEDUG KRYTERIÓW WYBORU
 OWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

 ZACZNIKI WYNIKAJCE Z KARTY OCENY

ROZPORZDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DO POBRANIA NA STRONIE:

http://www.prow.umww.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=68 

a take:

- w siedzibie i na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

Dodatkowo informacji udzielaj:

Pracownicy Biura Stowarzyszenia wiatowid

 Uwaga: Za prawidowe sporzdzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.